Informatiematerialen Verantwoord Wisselen beschikbaar

22 december 2022
Opties

De KNMP stelt informatiematerialen voor patiënten beschikbaar over Verantwoord Wisselen. Zo kunnen apothekers een poster, baliekaartje en narrowcast downloaden en kosteloos bestellen. Ook kunnen zij een flyer gebruiken om patiënten te infomeren wanneer zij een ander geneesmiddel meekrijgen. Bovendien zijn er afbeeldingen voor sociale media beschikbaar.

De Leidraad Verantwoord Wisselen is eerder dit jaar vastgesteld. In deze Leidraad zijn afspraken vastgelegd over het wisselen van geneesmiddelen en de verantwoordelijkheid van arts en apotheker hierbij. Met de informatiematerialen kunnen apothekers aandacht vragen voor het veilig wisselen van geneesmiddelen, en de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen apothekers, artsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Op Apotheek.nl/wisselen kunnen patiënten vervolgens meer informatie vinden over deze afspraken. Ook staat er op deze pagina meer informatie over andere merken geneesmiddelen, en de reden waarom patiënten soms een ander merkgeneesmiddel meekrijgen.

Bekijk alle informatiematerialen