IGJ over werken met FMD: resultaten en adviezen

26 maart 2024
Opties

In de factsheet ‘Op weg naar succesvol werken met FMD: resultaten en adviezen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) worden hun bevindingen en verwachtingen van apothekers uiteengezet. De IGJ heeft hiervoor in 2023 apotheekhoudenden bezocht, gesproken en aangeschreven om de naleving van de Falsified Medicines Directive (FMD)-veiligheidskenmerken te controleren.

Uit de inspectie is onder andere het volgende gebleken: 

  • Apotheekhoudenden hebben aandacht voor onjuist ingestelde scanners die kunnen leiden tot onterechte FMD-waarschuwingssignalen. 

  • Er is onvoldoende aandacht voor de controle op het anti-knoeimiddel/verzegeling op de verpakking. De controle hierop vindt pas plaats na het vermoeden van vervalsing, bijvoorbeeld na het verschijnen van een waarschuwingssignaal. 

  • De meeste apotheekhoudenden beschikken niet over een procedure voor het afhandelen van waarschuwingssignalen. Als basisdocument gebruiken ze de FMD-werkinstructie die de KNMP bij de start van de FMD in 2019 heeft opgesteld. Deze is na de bezoekronde uitgebreid door de KNMP. 

 

Het aantal FMD-waarschuwingssignalen blijft hoog

Een van de oorzaken van het hoge aantal FMD-waarschuwingssignalen werd veroorzaakt door problemen met scanners. De IGJ constateert dat het scannerprobleem vanaf december 2023 is opgelost, dankzij de inzet van apotheekhoudenden, hun hard- en softwareleveranciers en de stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) en de KNMP. 

Wat wordt ervan apotheekhoudenden verwacht?

Het aantal dubbele meldingen blijft hoog en de IGJ verwacht dat apotheekhoudenden beschikken over een procedure met daarin concrete richtlijnen voor de controle op FMD- veiligheidskenmerken (inclusief het anti-knoeimiddel/ verzegeling) en de benodigde acties naar aanleiding van waarschuwingssignalen. Voor het opstellen van de procedure kunnen zij de KNMP-werkinstructie gebruiken. Daarin staat ook een verwijzing naar de oorzaken van de meest voorkomende foutcodes, zodat zij die kunnen proberen te voorkomen. Verder vraagt de IGJ om de maandelijkse rapportage van de NMVO (voorheen de FMD-tool) te bekijken.