Dit verandert per 2022: ontheffingen zelftesten, overhevelingen epoëtines, Wtza en meer

06 januari 2022
Opties

Per 1 januari 2022 vinden verschillende wijzigingen plaats in wet- en regelgeving die voor apotheken relevant zijn. De KNMP heeft hieraan eerder op de website aandacht besteed. Dit overzicht brengt belangrijke veranderingen per ingang van 2022 in kaart.

Geen verlenging zelftesten zonder CE-markeringen

De verleende ontheffingen voor antigeenzelftesten zonder CE-markeringen zijn geldig tot en met 31 december 2021. Voor de tot 31 december 2021 reeds geproduceerde en gedistribueerde voorraden waarop staat dat deze met een tijdelijke ontheffing in de handel zijn gebracht, geldt een uitverkoopregeling. De ontheffingsprocedure was begin 2021 nodig omdat er op dat moment geen CE-gemarkeerde zelftesten beschikbaar waren.

Lees meer over het einde van deze ontheffing

Lees meer over geschikte zelftesten

Overhevelingen epoëtines

De verstrekking van epoëtines worden per 1 januari 2022 overgeheveld van de extramurale naar de intramurale farmacie. Voor een periode van zes maanden, tot 1 juli 2022, zijn afspraken gemaakt om de effecten van de overheveling van de epoëtines voor patiënten te beperken. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

Lees meer over overhevelingen (inloggen vereist)

Bekijk de patiëntenbrief (inloggen vereist)

Inwerkingtreding Wtza

Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daarmee verandert overigens niet de bestaande publicatieplicht voor BV’s, en dus van veel apotheken.

Lees meer over de nieuwe openbare jaarverantwoordingsplicht

Nieuwe facultatieve prestatie

Met ingang van 1 januari 2022 treedt een nieuwe facultatieve prestatie in werking. Die richt zich op het begeleiden van patiënten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren, in samenwerking met de huisarts. Deze facultatieve prestatie is bedoeld om in contracten de mogelijkheid te bieden om op regionaal niveau aanvullende afspraken te maken over de bekostiging hiervan.

Lees meer over de nieuwe facultatieve prestatie

Betrokkenheid (dienst)apotheken bij acute zorg

Per 1 januari 2022 treedt formeel een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in werking die de betrokkenheid van (dienst)apotheken bij acute zorg versterkt. Zo moet er vooraf overleg plaatsvinden, waarbij dienstapotheken zijn betrokken, als acute zorg in de regio wordt beëindigd of opgeschort.

Lees meer over deze nieuwe regelgeving