CBG ziet geen aanleiding voor aanpassing UAD-status geneesmiddelen

06 juli 2023
Opties

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ziet geen aanleiding om de afleverstatus van Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen aan te passen. Dat schrijft de medicijnautoriteit in een brief aan minister Kuipers (VWS). Momenteel ligt in de Eerste Kamer een wetswijziging voor die het eenvoudiger maakt voor de detailhandel om onder meer NSAID-pijnstillers, neussprays en maagzuurremmers in het schap te leggen. De KNMP wees samen met dertien koepels van apothekers, artsen en patiënten op de gevaren daarvan. “Het oordeel van het CBG stelt teleur, en valt mijns inziens moeilijk te rijmen met de risico's van deze middelen en de recente mediaberichtgeving daarover”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. Zo besteedde het Algemeen Dagblad afgelopen week nog aandacht aan het toenemende misbruik van pijnstillers zoals ibuprofen onder tieners.  

“Specifiek voor de zelfzorggeneesmiddelen pijnstillers als NSAID's, melatonine, laxeermiddelen, maagzuurremmers en xylometazoline neusspray is de actuele zienswijze van het CBG dat de huidige afleverstatus nog steeds gerechtvaardigd is en er geen aanleiding is om de afleverstatus te herzien”, schrijft CBG-voorzitter Ton de Boer aan minister Kuipers (VWS). Het onderzoek verrichtte het CBG naar aanleiding van Kamervragen over de wetswijziging die ertoe kan leiden dat deze UAD-geneesmiddelen op meer plekken mogen worden verkocht. De Tweede Kamer was begin dit jaar bijzonder kritisch over deze wetswijziging. Richting de wetsbehandeling wezen veertien koepels van apothekers, artsen en patiënten op de risico’s van het breder beschikbaar stellen van NSAID-pijnstillers. Ook de stichting 113 Zelfmoordpreventie sprak haar zorgen uit. 

De Eerste Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel waarin deze bredere beschikbaarheid van geneesmiddelen is opgenomen. Senatoren van onder meer de SP, het CDA en de ChristenUnie lieten zich bij de behandeling van het wetsvoorstel kritisch uit over de totstandkoming van de wetswijziging. Die is opgenomen in een zogeheten verzamelwet. Zo’n wetsvoorstel is bedoeld om ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Denk aan correctie van onjuiste verwijzingen en redactionele fouten in wetteksten. 

Lees meer op de website van het CBG