CBG: schorsing nortriptyline RIA 10 en 25 mg tabletten opgeheven

13 januari 2023
Opties

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 10 januari 2023 de schorsing van een tweetal producten opgeheven. Het gaat om twee van de zes generieke geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn, waarover de KNMP de leden op 14 december 2022 informeerde.

De schorsing van de volgende twee geneesmiddelen is opgeheven:

Product                                                            RVG-nummer                    ZI-nummer

Nortriptyline RIA 10 mg tabletten            120411                               16760530

Nortriptyline RIA 25 mg tabletten            120413                               16760549

De schorsing is opgeheven omdat de handelsvergunninghouder nieuwe onderzoeksgegevens heeft aangeleverd bij het CBG. Daaruit blijkt dat beide geneesmiddelen gelijkwaardig zijn aan het al eerder goedgekeurde originele geneesmiddel. Door de schorsing konden apothekers de betreffende middelen niet meer bestellen. Dit is inmiddels weer mogelijk.

Bekijk het nieuwe overzicht van de door het CBG geschorste geneesmiddelen