CBG: schorsing vergunning aantal generieke geneesmiddelen

14 december 2022
Opties

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 14 december 2022 de handelsvergunningen van een aantal generieke geneesmiddelen geschorst. Het gaat in totaal om 15 geneesmiddelen waarvan 6 geneesmiddelen daadwerkelijk nu op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. 

Geneesmiddelen op de Nederlandse markt

De 6 geneesmiddelen die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt zijn onderstaand: 

Product RVG ZI-nummer
Efavirenz Mylan 600 mg, filmomhulde tabletten  109766 15950646 
Nortriptyline RIA 10 mg, tabletten 120411  16760530  
Nortriptyline RIA 25 mg, tabletten 120413   16760549
Sertraline RIA 50 mg, filmomhulde tabletten     117160  16935071
Sertraline RIA 100 mg, filmomhulde tabletten 117163 16935721 
Zolmitriptan Mylan 2,5 mg, orodispergeerbare tabletten  107303 15768414

De overige 9 geschorste geregistreerde geneesmiddelen zijn momenteel niet op de Nederlandse markt beschikbaar.  

Al eerder op 31 mei jl. heeft de KNMP haar leden geïnformeerd over het voornemen van het CBG tot schorsing van betreffende middelen.

Wat deze schorsing inhoudt voor apotheken

  • Apotheken kunnen vanaf het moment van schorsing de betreffende geneesmiddelen niet meer bestellen bij de groothandel. 
  • Apotheken mogen de bestaande voorraad in de apotheek wel ter hand stellen. 
  • Apotheken hoeven geen geneesmiddelen terug te halen.
  • Apotheken kunnen bij vragen van patiënten aangeven dat zij de geneesmiddelen kunnen (blijven) gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen dat de geneesmiddelen schadelijk of minder werkzaam zijn. 

Kwaliteit en veiligheid

De kwaliteit van betreffende geneesmiddelen voldoet aan de officiële specificaties. Ook zijn er geen aanwijzingen beschikbaar waaruit blijkt dat de kwaliteit en/of veiligheid van deze geneesmiddelen verminderd zou zijn. Deze geneesmiddelen worden daarom nu niet teruggeroepen. Door het niet volgen van de regels bij de uitvoering van het bio-equivalentieonderzoek staat alleen de betrouwbaarheid van de onderzoeken ter discussie.

Beschikbaarheid

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat door de schorsing op de korte of langere termijn tekorten ontstaan aan de betreffende geneesmiddelen.  

Voor actuele informatie over de beschikbaarheid zie www.farmanco.knmp.nl.  

Bekijk het overzicht van het CBG van geschorste geneesmiddelen