Zorggebruikers bezorgd over toegankelijkheid zorg in de toekomst

Opties

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk, door onder meer een stijgende zorgvraag en een tekort aan personeel. Toch ervaren de meeste zorggebruikers op dit moment nog dat ze de zorg kunnen krijgen die nodig is, zo blijkt uit onderzoek van Nivel. Wel maken ze zich zorgen over de toekomst. Mogelijk dat hybride zorg een oplossing kan bieden, zoals ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt geopperd.

In het IZA zijn afspraken gemaakt over hoe de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar kan blijven. Een van de aangedragen oplossingen is de transformatie naar hybride zorg. Mogelijk biedt hybride zorg een oplossing voor tekorten, maar dit kan tevens de toegankelijkheid van zorg verminderen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden of beperkte digitale vaardigheden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder diverse groepen zorggebruikers. Bij hybride zorg wordt er naast fysieke en telefonische consulten ook gebruikgemaakt van digitale middelen om zorg te bieden zoals e-mail, beeldbellen of een gezondheidsapp.

Snel geholpen

Uit onderzoek onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat vier op de vijf zorggebruikers (82%) de zorg kunnen krijgen die nodig is. Zo vinden ongeveer negen op de tien mensen dat zij meestal of altijd snel genoeg terechtkunnen bij hun huisartsenpraktijk voor een klacht die voor hen belangrijk is. Wel is het percentage patiënten dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt, gedaald van 65% naar 55% in de periode 2016 tot en met 2023.

Zorggebruikers ervaren vergelijkbare ontwikkelingen in de zorg verleend door de specialist. Bijna de helft (46%) van de patiënten kan binnen vier weken terecht bij de medisch specialist. Maar de groep die aangeeft twee maanden of langer te moeten wachten op een afspraak is in de periode 2016 tot en met 2023 toegenomen van 9% naar 13%. 

Digitale vaardigheden

Uit het Nivel-onderzoek blijkt dat de meningen over hybride zorg verschillen. Deelnemers die er positief over waren, vonden het prettig dat ze contact konden opnemen met hun zorgverlener wanneer dat hen uitkwam. Anderen vonden hybride zorgverlening afstandelijk en wilden liever persoonlijk contact hebben met hun zorgverlener. Sommige deelnemers gaven aan niet over voldoende digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van hybride zorg. Wanneer in de gezondheidszorg meer wordt ingezet op hybride zorg, kan dit leiden tot verminderde toegang tot zorg voor deze groep.

Pagina laatst bijgewerkt op 22 mei 2024