Vakbonden organiseren landelijke actie apothekersassistenten voor betere cao

Opties

FNV en CNV organiseren op zaterdag 1 juni in Utrecht een landelijke actiebijeenkomst voor apothekersassistenten voor een goede cao Apotheken. Volgens de vakbonden, die na vijf rondes uit het overleg zijn gestapt, is het eindbod van de werkgevers voor een loonsverhoging veel te mager. Ook het Actiecomité Apothekersassistenten steunt de actie: “Het is nu of nooit."

FNV en CNV vinden het bod “volstrekt onvoldoende” omdat de apotheekbedrijven te weinig bieden op het loon voor apotheekmedewerkers: 2% vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5% per 1 juli 2025. Ook biedt het loonbod geen financiële ruimte voor het verbeteren van andere arbeidsvoorwaarden en honoreren de werkgevers niet de dringende wens voor een generatieregeling, aldus de vakbonden.

De oude Cao Apotheken, die begon op 1 juli 2021 en eindigt op 1 juli 2024, is vorig jaar tussentijds wel opengebroken om de salarissen additioneel 5% te laten stijgen, ondanks dat dit volgens de afspraken niet nodig was. “Werkgevers hebben wel enkele toezeggingen gedaan, maar kijkend naar het totale plaatje vinden wij dat de apotheekmedewerkers met het eindbod onvoldoende gewaardeerd worden”, zegt Ralph Smeets, bestuurder FNV Handel en Farmacie. “Medewerkers in de openbare apotheken blijven met toewijding hun werk doen, ondanks personeelstekorten, toenemende werkdruk en agressie aan de balie. Vooral voor oudere medewerkers is dit door de fysieke en mentale belasting nauwelijks meer te dragen.”

Zorgverzekeraars

Daarbij komt dat de arbeidsvoorwaarden in de openbare apotheken volgens de vakbonden ongunstig afsteken bij die van apothekersassistenten die werkzaam zijn in andere cao’s, zoals Cao Ziekenhuizen en Cao Huisartsen. “Apothekersassistenten in de ziekenhuizen verdienen tot € 700 meer en in hun cao is wel een generatieregeling opgenomen voor oudere werknemers”, aldus Smeets, die zich zorgen maakt over de inmiddels grote kloof tussen de openbare apotheek en het ziekenhuis. “Die verschillen moeten niet nog groter worden, omdat het steeds moeilijker wordt personeel te behouden dan wel aan te trekken in de openbare apotheek.”

Volgens de vakbonden geven de werkgevers aan dat ze wel meer willen, maar niet kunnen omdat zorgverzekeraars de ‘overheidsbijdrage in de loonontwikkeling’ (OVA) niet zouden meenemen in de apotheekcontracten. “Het is absurd dat zorgverzekeraars zo veel macht hebben om de OVA niet uit te betalen”, aldus Smeets.

FNV en CNV roepen apotheekmedewerkers op om op 1 juni om 12.00 uur naar het Jaarbeursplein in Utrecht te komen om “samen een vuist te maken” voor een goede Cao Apotheken. Over de te verwachten opkomst kan Smeets nog niets zeggen. “Tijdens mijn bezoeken aan apotheken merk ik dat het besef steeds meer begint te leven onder apothekersassistenten dat ze iets moeten doen om hun positie te verbeteren.”

Actiecomité

In voorgaande jaren is vanuit de apotheekmedewerkers nauwelijks strijd geleverd voor betere arbeidsvoorwaarden, maar vorig jaar kwam daar verandering in met de oprichting van het actiecomité Apothekersassistenten. Initiatiefnemers Sermin Sahan en Samira Ajarai, beiden werkzaam als apothekersassistent in Rotterdam, organiseerden vorig jaar een demonstratie voor lagere werkdruk en een automatische prijscompensatie.

Het actiecomité, dat inmiddels bestaat uit zeven personen onder wie een jurist, laat in een reactie op het eindbod van de werkgevers weten zich niet serieus genomen te voelen. “Apothekers denken dat apothekersassistenten niet bereid zijn actie te voeren, maar wij gaan 1 juni geschiedenis schrijven”, zegt actiecomitélid apothekersassistent Paula Kleibergen. “Zo kan het niet langer, we laten niet over ons heen lopen, het is nu of nooit.”

Het actiecomité, dat begin mei een demonstratie organiseerde in Utrecht, eist automatische prijscompensatie, dertiende maand en verlaging van de werkdruk. Volgens de apothekersassistenten is in de lopende cao een gat in de koopkracht ontstaan dat sinds 1 juli 2021 is opgelopen tot 7,24%.

Financiële ruimte

Karin Beuning, voorzitter van de Werkgeversorganisatie Zelfstandige Onafhankelijke Apotheken (WZOA), laat in een reactie weten begrip te hebben voor de boosheid bij de apotheekmedewerkers. Volgens haar is het werk zwaarder geworden voor apothekersassistenten omdat zij het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars moeten uitleggen. “In de apotheken dragen we de lasten, terwijl we beperkte financiële ruimte krijgen van zorgverzekeraars. Daarbij kwam onlangs als extra klap de besparing voor apotheken die is opgenomen in de Voorjaarsnota.”

Beuning stelt graag een ruime loonsverhoging te willen betalen, maar apotheken krijgen hiervoor volgens haar geen financiële ruimte van de zorgverzekeraars. “We moeten alles financieren uit de efficiency van de apotheek, maar daar is de rek helemaal uit.”

Pagina laatst bijgewerkt op 22 mei 2024