Sterke groei aantal mensen met hoog risico op diabetes type 2

Opties

Ongeveer 1,4 miljoen mensen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar hebben een aanzienlijk risico om diabetes type 2 te krijgen. Dit betekent een flinke stijging vergeleken met een eerdere schatting van 1,1 miljoen in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, meldt het Diabetes Fonds, dat zelf spreekt van een diabetescrisis.

Bijna een op de vijf mensen heeft prediabetes, een voorfase van de ziekte waarin bloedglucosewaarden al wel zijn verhoogd, maar nog niet hoog genoeg om de diagnose diabetes type 2 te stellen. De prevalentie is vergelijkbaar tussen mannen (21%) en vrouwen (15%), en tussen de 40 en 75 jaar loopt de prevalentie op van 10% naar 29%. Verder blijkt uit het onderzoek dat prediabetes meer voorkomt bij mensen met een lager opleidingsniveau dan bij mensen met een hoger opleidingsniveau.

Mensen met prediabetes hebben een circa negen keer verhoogd risico om diabetes type 2 te ontwikkelen en opzichte van mensen met een gezond glucosemetabolisme.
In de Maastricht Studie volgen onderzoekers jarenlang mensen tussen de 40 en 75 jaar naar onder meer het ontstaan van diabetes type 2. Dit betekent dat de hoog-risicogroepen ouder dan 75 jaar en de jongere groepen niet zijn meegenomen, waardoor de cijfers van de totale Nederlandse bevolking nog veel hoger uitkomen, aldus de onderzoekers.

Crisis

Volgens het Diabetesfonds is er sprake van een “diabetescrisis” door het alarmerend aantal mensen met een hoog diabetesrisico. Uit het onderzoek blijkt dat in de loop van acht jaar 14% van de mensen met prediabetes diabetes type 2 ontwikkelt: in de leeftijdsgroep tussen 40 en 75 jaar zijn dat zo’n 200.000 mensen.

Met behulp van een eenmalige orale glucosetolerantietest (OGTT) hebben de onderzoekers vastgesteld welke mensen prediabetes hebben. Vervolgens zijn zij gemiddeld acht jaar lang gevolgd door jaarlijks een vragenlijst in te vullen met de vraag of een arts diabetes type 2 heeft vastgesteld. Met deze cijfers is, op verzoek van het Diabetesfonds, een extrapolatie uitgevoerd naar de Nederlandse bevolking op basis van de verdeling van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Volgens de onderzoekers blijkt uit de meest recente cijfers dat in Nederland ruim 1,1 miljoen mensen leven met diabetes type 2. Elke week wordt bij bijna duizend mensen deze ziekte vastgesteld.

Meerjarige campagne

Met als doel een diabetesvrije toekomst zet het Diabetes Fonds in op vroegtijdig testen, zodat Nederlanders zich bewust worden van hun risico en dit zo mogelijk kunnen verkleinen. Daarom start het Diabetes Fonds vandaag met een meerjarige campagne om mensen bewust te maken van het risico dat ze lopen op diabetes. Via de test op de website diabetesfonds.nl krijgt de bezoeker inzicht of hij in de gevarenzone zit, en afhankelijk van de uitslag volgen leefstijltips of het advies een huisarts te bezoeken.

De aanpak van de diabetescrisis vraagt om bewustwording en betrokkenheid van iedereen, aldus het Diabetes Fonds, dat benadrukt dat de politiek en de voedselindustrie niet mogen wegkijken van deze alarmerende cijfers.

Ook luidt, volgens het Diabetes Fonds, de noodklok voor jongeren, omdat kinderartsen steeds vaker kinderen en jongeren zien die de ziekte hebben of in de voorfase zitten.

Maastricht Studie

De bevolkingsstudie De Maastricht Studie is een onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.
De studie bestaat uit ruim negenduizend deelnemers van 40-75 jaar, afkomstig uit de algemene bevolking woonachtig in de regio Maastricht-Heuvelland.

Doe de Diabetes risico-test op de website
Pagina laatst bijgewerkt op 22 mei 2024