Nivel: grote bereidheid burgers tot het verlenen van mantelzorg

Opties

Veel burgers zijn bereid om mantelzorg te verlenen, blijkt uit onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Vooral de bereidheid om emotionele steun te verlenen en te helpen bij praktische zaken is hoog. Minder enthousiast zijn mensen over   persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg.

De behoefte aan mantelzorg zal de komende decennia fors toenemen, onder meer door vergrijzing, door toename van mensen met een chronische aandoening en door beleidsvoering die stuurt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, stelt Nivel.  

De bereidheid tot het verlenen van mantelzorg was al hoog en is tussen 2013 en 2022 verder gegroeid. Uit peilingen binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat in 2013 74% van de burgers hulp en zorg wilden bieden aan een naaste. In 2022 was dit 78%.  Vooral onder 75-plussers is de bereidheid gestegen, van 42% in 2013 naar 60% in 2022.

Evenals in 2013 willen burgers het liefst mantelzorg, verlenen aan hun partner (81%) of kind (66%). Volgens Nivel is het aantal mensen dat daadwerkelijk mantelzorg biedt overigens kleiner dan het deel dat aangeeft hiertoe bereid te zijn. 'Een cruciale vraag is dan ook hoe deze discrepantie tussen bereidheid en het daadwerkelijk bieden van mantelzorg verklaard kan worden en of er belemmerende factoren zijn die kunnen worden aangepak', aldus Nivel, dat voorstelt hier toekomstig onderzoek naar te doen.

Pagina laatst bijgewerkt op 11 maart 2024