Meer gewichtsverlies met combinatie medicatie en GLI

Opties

Naast een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook middelen als semaglutide, liraglutide, naltrexon/bupropion of orlistat inzetten, is effectiever om het gewicht van mensen met obesitas omlaag te brengen dan alleen een GLI. Dat stelt de herziene richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen die onlangs is gepubliceerd.

Bij mensen met diabetes type 2 zijn volgens de richtlijn GLP-1-agonisten te overwegen, zoals liraglutide en semaglutide. Ook kunnen artsen semaglutide, liraglutide, naltrexon/bupropion en orlistat toevoegen aan GLI bij mensen met ernstig overgewicht (BMI ≥27 kg/m2).

Deze personen moeten daarnaast een vergrote buikomvang hebben; bij mannen gaat dit om 102 cm of meer en bij vrouwen 88 cm of meer. Ook als sprake is van ernstig overgewicht in combinatie met gewichtsgerelateerde comorbiditeiten kan medicatie worden ingezet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cardiometabole, luchtweg-, urogenitale-, gastro-intestinale- of psychische aandoeningen, artrose, fertiliteitsproblemen of bepaalde vormen van kanker.

Pagina laatst bijgewerkt op 18 augustus 2023