Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Opties

Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan ongebruikte geneesmiddelen nooit in te leveren bij een apotheek of milieustraat. Een derde zegt dit altijd wel te doen. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool.

Meer dan 60% van de ondervraagden heeft in de afgelopen 24 maanden ongebruikte medicijnen gehad, omdat in de meeste gevallen gestopt werd met medicatie omdat die niet meer nodig was.

Ongeveer een kwart van de respondenten levert ongebruikte geneesmiddelen nooit in bij apotheek of milieustraat. Opvallend is dat vooral de jongere doelgroep (18-29 jaar) ongebruikte medicijnen het minst vaak inlevert, aldus de onderzoekers.

Verder blijkt dat respondenten die meer kennis hebben over hoe en waar je ongebruikte geneesmiddelen kunt inleveren, en bij wie het onderdeel uitmaakt van hun vaste gedragspatronen, ongebruikte medicatie vaker inleveren bij een apotheek of milieustraat. Meer dan een kwart geeft aan niet genoeg geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden.

Pagina laatst bijgewerkt op 18 augustus 2023