Langdurig klachten na coronabesmetting bij zowel jongeren als volwassenen

Opties

Mensen die een coronabesmetting hebben gehad, kunnen nog lang last hebben van klachten, soms zelfs meerdere jaren, zo blijkt uit onderzoek van het Netwerk GOR. Bij volwassenen van 26 jaar en ouder gaat het hierbij om ruim 3% en bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%.

Ongeveer een derde van deze groepen mensen krijgt van de huisarts de diagnose post-COVID of Long COVID. Dit blijkt uit het nieuwe kwartaalonderzoek (peiling december 2023) onder jongeren en volwassenen van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR), waar het Nivel deel van uitmaakt.

Van de mensen die aangeven langdurige klachten te hebben, zegt bijna een kwart van de volwassenen en een vijfde van de jongeren dat ze zich in het dagelijks leven heel erg beperkt voelen. Dat uit zich in vermoeidheid, en klachten als geheugen- en concentratieproblemen, benauwdheid of kortademigheid en het hebben van suïcidale gedachten. Daarbij kan de ernst van de klachten per persoon sterk verschillen. Volwassenen geven vaak aan dat ze hun verantwoordelijkheden minder goed kunnen nemen, bijvoorbeeld als het gaat om het huishouden of hun werk.

Crisis

Op de vraag hoe lang zij na de coronabesmetting klachten ervaren gaf 39% van de volwassenen met klachten aan al één tot twee jaar last te hebben en 32% twee tot drie jaar. Van de jongeren zegt 30% deze klachten één tot twee en 9% twee tot drie jaar te hebben. Ook blijkt ook dat 36% van de volwassenen met deze klachten een diagnose post-COVID heeft gekregen van de huisarts, tegen 39% van de jongeren. Daarnaast zegt 39% van de volwassenen en 44% van de jongeren dat zij zelf, of mensen die hen goed kennen, denken dat hij of zij post-COVID hebben.

Het Netwerk GOR, verzamelt hier 5 jaar (2021-2025) kennis over crisis die is veroorzaakt door de coronapandemie. Dit netwerk bestaat uit het Nivel, het RIVM, lokale GGD'en, GGD GHOR Nederland en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises.

Pagina laatst bijgewerkt op 21 maart 2024