LAN congres 2024: Passende zorg bij COPD met longaanval

Opties

Hoe kan regionale passende zorg worden georganiseerd bij COPD met longaanval? Die vraag staat centraal op het Landelijke Longcongres 2024 van de Long Alliantie Nederland (LAN), dat op vrijdag 19 april in Utrecht plaatsvindt.

Het aantal mensen met COPD stijgt en de druk op de zorg neemt toe. Longaanvallen spelen hierbij een belangrijke rol. Een reductie van COPD longaanvallen met meer kwaliteit van leven en werkgeluk is mogelijk, onderstreept de Long Alliantie Nederland (LAN).

De LAN adviseert zorgverleners in gesprek te gaan over de regionale verschillen, op basis van de nieuwe COPD-praktijkvariatielandkaarten van de Nederlandse Zorgautoriteit en de LAN, die sinds begin 2024 openbaar zijn. Op het congres is meer informatie te krijgen over de voordelen van het werken met de Kwaliteitsstandaard COPD Longaanval met ziekenhuisopname. “Door elkaar te ontmoeten en te inspireren op dit interactieve congres komen we tot meer passende COPD-zorg met minder longaanvallen”, aldus de LAN.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVALT, ABC1, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO, NAPA, VSR, KABIZ en KNMP-OA. 

Bekijk het congresprogramma en schrijf je in
Pagina laatst bijgewerkt op 25 januari 2024