Gesprekstool helpt jongeren te praten over psychische problemen

Opties

Onderzoeksinstituut Nivel ontwikkelde een digitale gesprekstool die jongeren en behandelaars helpt om psychische problemen te bespreken. Met de bodymap tool UP! (Uitgesproken Psychisch!) kunnen jongeren op een visuele manier aangeven wat er in hun hoofd en lijf omgaat en welke rol de omgeving hierbij heeft.

De jongeren kunnen foto’s, tekst en iconen toevoegen aan een afbeelding van ‘hun lijf’. Een kleinschalige evaluatie liet zien dat UP! een nuttige bijdrage kan hebben in de behandeling. De tool is vrij beschikbaar op de Nivel-website.

Jongeren kunnen verschillende onderwerpen te pijnlijk of beladen vinden om bespreekbaar te maken met hun behandelaar. Soms weten ze zelf ook niet goed wat ze precies voelen en wat er aan de hand is. De nieuwe tool kan bijdragen aan een beter gesprek over deze onderwerpen.

Bij een evaluatie van de tool gaven de jongeren deze gemiddeld een 7,6. Zij vonden de tool voornamelijk handig voor het verkrijgen van overzicht. Ze werden zich bijvoorbeeld meer bewust van gedachten, gevoelens en ervaringen, en leerden iets nieuws over zichzelf. De behandelaars beoordeelden de tool gemiddeld met een 8. Zij vonden de tool nuttig om aansluiting te vinden bij de leefwereld en ervaringen van de jongeren.

Pagina laatst bijgewerkt op 24 april 2024