Geen verband suïcide en GLP-1-agonisten

Opties

Voor een causaal verband tussen GLP-1-agonisten en zelfmoordgedrag en -gedachten is geen bewijs gevonden. Dit concludeert de Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC na een herbeoordeling.

GLP-1-agonisten lijken daarnaast ook niet geassocieerd met zelfverwondingen of de gedachten hieraan. Het onderzoek naar de associaties begon in juli 2023 na meldingen van suïcidale gedachten en zelfbeschadigende gedachten bij gebruikers van liraglutide en semaglutide. Daaropvolgend heeft de PRAC in november van hetzelfde jaar aanvullende gegevens opgevraagd bij de houders van de handelsvergunning voor verschillende GLP-1-agonisten, waaronder dulaglutide, exenatide, liraglutide, lixisenatide en semaglutide.

Daarnaast heeft de commissie de resultaten geanalyseerd van een recente studie, gebaseerd op een grote database van elektronische gezondheidsgegevens. Hierin is de incidentie van suïcidale gedachten bij patiënten met overgewicht en diabetes mellitus type 2 onderzocht die werden behandeld met semaglutide of andere middelen tegen diabetes of overgewicht. De studie vond geen oorzakelijk verband tussen het gebruik van semaglutide en suïcidale gedachten.

Extra studie

Een andere studie werd uitgevoerd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) op basis van elektronische gezondheidsgegevens. Onderzocht werd het risico op gebeurtenissen gerelateerd aan zelfmoorden en zelfverwondingen bij mensen met diabetes type 2. Ook deze resultaten ondersteunden geen oorzakelijk verband tussen het gebruik van GLP-1-agonisten en dit risico.

De PRAC geeft aan dat geen update van de productinformatie nodig is.

Pagina laatst bijgewerkt op 24 april 2024