Deel SEH-patiënten onder invloed van zware pijnstillers

Opties

15% van de patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) blijkt al zware pijnstillers te gebruiken. Ruim één vijfde van hen vertoont ook tekenen van misbruik van pijnstillers. Dat blijkt uit onderzoek van Rijnstate in samenwerking met Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Voor het onderzoek werden in totaal 997 SEH-patiënten gescreend op basis van hun medicatiegegevens. Naast het misbruik was er bij 10% van de gebruikers van pijnstillers sprake van een verslaving aan opioïde pijnstillers.
Het misbruik werd vaker gezien bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis, concluderen de onderzoekers, die de resultaten van hun studie hebben gepubliceerd in het Journal of Evaluation of Clinical Practice.

De onderzoekers hopen met dit onderzoek bij te dragen aan het bewustzijn onder zorgpersoneel, want cijfers tonen aan dat het gebruik van zware pijnstillers in Nederland de laatste jaren fors is toegenomen. Personeel op de SEH zou alerter moeten zijn op de problemen die hierdoor ontstaan, en tijdens de geneeskunde-opleiding zou hier ook meer aandacht voor moeten zijn, aldus de onderzoekers.

Pagina laatst bijgewerkt op 21 maart 2024