Opleiding Farmacie

Via de 3-jarige masteropleiding Farmacie worden studenten opgeleid tot apotheker. Een zorgprofessional met farmaceutische deskundigheid op het gebied van productzorg, farmaceutische patiëntenzorg en medicatiebeleid en daarnaast deskundige op het gebied van kwaliteitszorg, onderzoek, educatie en innovatie binnen de farmacie.

Masteropleidingen Farmacie in Nederland

Er zijn 3 universiteiten die de masteropleiding Farmacie aanbieden: de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Met het behalen van dit diploma kan een registratie tot apotheker in het BIG-register worden aangevraagd.

Domeinspecifiek referentiekader & Raamplan Farmacie 2016

In juni 2016 is het Domeinspecifiek referentiekader & Raamplan Farmacie 2016 gepubliceerd. In het Domeinspecifiek referentiekader Farmacie worden het kennisdomein van de farmacie, de wettelijke kaders en de doelstellingen van de bachelor- en masteropleidingen Farmacie beschreven. Het raamplan beschrijft de landelijke eindtermen van de universitaire opleiding tot basisapotheker en gebruikt daarbij het CanMEDS-model als raamwerk voor het formuleren van de competenties van de basisapotheker.

Domeinspecifiek referentiekader & Raamplan Farmacie 2016

Download

2016 Pharmacist Competency Framework & Domain-specific Frame of Reference for the Netherlands

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl