Opleiding tot kaderapotheker: inhoudelijk specialist, spil in de regio

In september 2021 start de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker: een kans voor openbaar apothekers om zich verder te specialiseren op inhoudelijk gebied en een stevige spilfunctie te vervullen in de regio. De afronding van de opleiding wordt bezegeld met opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.

Behoefte aan kaderapothekers

Een kaderapotheker is een openbaar apotheker met bijzondere bekwaamheden op een specifiek expertisegebied, mede gericht op de strategische positionering van de farmaceutische zorg in de regio. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP onderschrijft het belang van de invoering van de functie van kaderapotheker.

De gezondheidszorg verandert door onder meer vergrijzing, de toename van chronisch zieken, en nieuwe behandelingen. Specialisaties worden steeds meer geconcentreerd, organisaties geregionaliseerd en de bekostiging ontschot. Vanwege deze ontwikkelingen is er behoefte aan apothekers die vanuit de eigen zorgpraktijk samenwerken met apothekersgroepen en apothekersverenigingen, en verbinding zoeken met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. En die voor collega-apothekers, huisartsen, specialisten en instellingen aanspreekpunt zijn voor vragen en activiteiten op een specifiek expertisegebied.

KNMP-opleiding tot kaderapotheker

Tijdens de opleiding verwerft u alle competenties die voor de functie van kaderapotheker nodig zijn, langs drie leerlijnen: farmaceutische inhoud, strategische positionering, en professionaliteit. U zult zich specialiseren in een van de inhoudelijke expertisegebieden COPD/Astma, Hart- en vaatziekten, Diabetes of Kwetsbare ouderen. In latere opleidingsgroepen kunnen andere expertisegebieden aan bod komen. Het zwaartepunt van de opleiding ligt bij de opdrachten die u uitvoert middels werkplekleren – waarbij met de werkplek ook het regionale netwerk wordt bedoeld. Omdat alle cursisten eigen competenties en werkervaring meebrengen zal het opleidingstraject gedeeltelijk gezamenlijk en gedeeltelijk individueel zijn.

In het eerste semester van de opleiding is het doel 'op vlieghoogte te komen' wat betreft medisch-farmaceutische kennis op het expertisegebied. Daarnaast wordt voor de verbinding in de regio gekeken naar bestuurlijke processen en gaat u aan de slag met het maken van een netwerkanalyse. In het kader van persoonlijke ontwikkeling maakt u een eigen ontwikkelplan en zijn er onder andere intervisiemomenten.

Het tweede jaar kent een gepersonaliseerd programma met mogelijkheden als zorgstage, een project met de kaderhuisarts, congresbezoek, of het beoordelen van een richtlijn. Ook zult u een project opzetten en uitvoeren in uw eigen regio.

Uitwerking in acht activiteiten

In de opleiding wordt het model van de Kenmerkende Beroeps Activiteiten (KBA’s) toegepast om competentiegericht opleiden te bevorderen. KBA’s zijn concrete activiteiten die van wezenlijk belang zijn voor het handelen van de kaderapotheker. Ze vormen de basis voor de opleiding en de uiteindelijke toetsing.

De KBA’s voor de opleiding tot kaderapotheker zijn:

 1. Intercollegiaal en interprofessioneel adviseren over complexe patiëntcasuïstiek
 2. Signaleren, initiëren, ontwikkelen, en verzorgen van bij- en nascholing
 3. Initiëren, implementeren en evalueren van regionale projecten
 4. Stimuleren van lokale samenwerkingsverbanden
 5. Participeren in regionale en landelijke netwerken
 6. Signaleren en faciliteren van onderzoek in de regio
 7. Verwerven, delen en bevorderen van optimale farmaceutische zorgverlening
 8. Zorg dragen voor continue doorontwikkeling als expert-professional
Meer informatie? Bekijk het volledige opleidingsplan

Organisatie

Het Jan van Es Instituut verzorgt de opleiding samen met de KNMP en waar nodig andere partijen, zoals kaderhuisartsen en universiteiten. De groepsgrootte varieert tussen de 16 en de 20 cursisten (minimaal 4 per expertisegebied).

Data

De opleiding start in september 2021 met een online kick-off. Er zijn acht plenaire bijeenkomsten per jaar, die plaatsvinden op de dinsdag. Twee keer zal er een doordeweekse tweedaagse zijn: in oktober 2021 en mei 2022.

Cursuslocatie

Utrecht/Zeist/online.

Studiebelasting

De opleiding duurt twee jaar. Elk jaar bestaat uit 40 opleidingsweken met een studiebelasting van vier tot acht uur per week: acht uur per maand cursorisch onderwijs, de overige uren zelfstudie en werkplekleren.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor 40 uur per studiejaar.

Kosten

De kosten zijn € 9.875 excl. btw voor het gehele traject.

Aanmelden voor de opleiding tot kaderapotheker

Wilt u deelnemen aan de opleiding tot kaderapotheker? U komt in aanmerking als u:

 • bent geregistreerd als openbaar apotheker en relevante werkervaring heeft;
 • beschikt over voldoende tijd om de taken van kaderapotheker te kunnen vervullen;
 • draagvlak heeft van collega-apothekers in de regio om die rol te vervullen;
 • gemotiveerd bent om u na de opleiding een halve of hele dag per week in te zetten voor de regio.

De KNMP ontvangt graag een motivatiebrief bij uw aanmelding. Als u voldoet aan de criteria, ontvangt u een uitnodiging voor een selectiegesprek eind juni/begin juli 2021.

Uitgebreide informatie is te vinden in het opleidingsplan. Met vragen kunt u daarnaast terecht bij Dirk Stobbe, projectleider kaderapotheker of Anneke Geusgens, beleidsmedewerker KNMP, via of telefoonnummer 06 51169319 (Dirk) of 06 42243866 (Anneke).

Aanmelden

Naar het aanmeldformulier

Aanmelden voor de opleiding die start vanaf september 2021 kan tot 1 juli 2021. De selectiegesprekken vinden plaats tussen maandag 28 juni en vrijdag 9 juli.

Contact

Kaderapotheker
Anneke Geusgens en Dirk Stobbe

(070) 373 73 73 / 06-51169319 kaderapotheker@knmp.nl