Accreditatie aanvragen cursusaanbieders OA

Aanbieders van bij- en nascholing voor openbaar apothekers kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen. Lees waar uw accreditatie-aanvraag aan moet voldoen.

Criteria aanvraag

 • De aanvraag is 2 maanden voor de geplande datum van de nascholing ingestuurd.
 • De aanbieder houdt zich aan de geldende reclamecode.
 • Er wordt niet gewerkt met programma-accreditatie of instituutaccreditatie.

Criteria aangeboden nascholing

 • Het onderwerp is relevant voor de openbaar apotheker en refereert aan de NAN en aan de leerervaringsperiode voor de registratie.
 • Er moet sprake zijn van georganiseerde nascholing in cursusverband of individuele nascholing met een vorm van toetsing.
 • De lesstof betreft de actuele stand van zaken in het vakgebied van de openbaar apotheker.
 • De lesstof is op het niveau van de beroepsbeoefening van de openbaar apotheker.
 • De lesstof is niet productgerelateerd.

Uren toekenning

 • Er wordt geaccrediteerd in effectieve uren; programma zonder pauzes.
 • Minder dan 15 minuten: 0 accreditatie-uren.
 • Gelijk aan of meer dan 15 minuten: 0,5 accreditatie-uur.
 • Meerdaagse bijeenkomsten worden evenredig gehonoreerd.
Tarieven beoordeling nascholing openbaar apothekers
Beoordelen aanvraag tot accreditatie: € 430,-
KNMP-leden die voor andere leden zonder winstoogmerk nascholing organiseren en aanbieden betalen € 225,-
De accreditatie is 1 jaar geldig.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

Vraag accreditatie aan

Open link

Om accreditatie aan te vragen moet u inloggen

Heeft u nog geen inloggegevens? Maak eerst een account aan.

Open link

Procedure beoordeling accreditatie

De Commissie van Deskundigen (CVD) van de KNMP beoordeelt na betaling de nascholing voor openbaar apothekers. De beoordeling gebeurt op basis van onderstaande regelingen. In deze documenten leest u meer over het indienen van uw aanvraag, de criteria voor de aangeboden nascholing en over de urentoekenning.

Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie

Download

 

Contact

Secretaris Commissie van Deskundigen Openbaar apothekers
Wilma van der Spoel-de Kievit

(070) 373 71 66 inforegistratie@knmp.nl