Aanmeldformulier voor mentoren AGM

Meld u via dit formulier aan om als mentor voor studenten farmacie en jonge apothekers op te treden.

Uw werkveld(en) / aandachtsgebieden   (meerdere antwoorden mogelijk)
Uw competenties   (meerdere antwoorden mogelijk)
De student/jonge apotheker mag u benaderen voor   (meerdere antwoorden mogelijk)