Professie

Onderwerpen binnen Professie

Mentornetwerk AGM

Via het Mentornetwerk Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) kunnen studenten en jonge apothekers bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Zo zien zij welke loopbaanmogelijkheden er zijn buiten de openbare- of ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Opleiding en (her)registratie

Binnen 'Opleiding en (her)registratie' is alle informatie te vinden over bij- en nascholing (PE-online), accreditatie en de opleidingen en herregistratie voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en industrieapothekers.

Lees verder

Professioneel handelen

Wat mogen patiënten en de maatschappij van apothekers verwachten? Hoe gaat u als apotheker om met de ethische aspecten van het beroep? Documenten als de beroepscode en het Handvest van de Apotheker, en ook de SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie, verduidelijken de unieke rol van de apotheker en geven richting aan zijn professie.

Lees verder

Vervolgopleiding tot openbaar apotheker

In de tweejarige praktijkopleiding tot openbaar apotheker, die je kunt volgen na de zesjarige studie farmacie, werk je gericht aan het ontwikkelen van de competenties die je als openbaar apotheker specialist moet hebben. Je doet dit onder de begeleiding van een erkend opleider.

Lees verder

Wetenschap

Farmaceutisch praktijkonderzoek maakt het praktisch handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze inzichtelijk. En onderzoek zorgt voor verbetering en vernieuwing. Daarom stelt de KNMP bijvoorbeeld jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar.

Lees verder