Nederlandse Apotheek Norm (NAN)

De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) geeft weer wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De NAN is de basis voor een toetsbaar kwaliteitssysteem in de openbare apotheek. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt op termijn de NAN.

Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

De NAN gaat met name over de inrichting van de organisatie van de apotheek. De Professionele Standaard richt zich meer op de zorg aan de individuele patiënt. Omdat de NAN ook regels over farmaceutische zorg bevat, kan er een overlap zijn. Dit geldt vooral voor de eerste 3 NAN-richtlijnen. In geval van twijfel geldt de meest actuele en uitgewerkte regel of richtlijn. Voor de andere onderwerpen blijft de NAN 2006 onverminderd gelden.

NAN 2006

De NAN 2006 is door de leden van de KNMP tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 23 mei 2006 vastgesteld.

Nederlandse Apotheeknorm 2006

Download

Overzicht NAN-richtlijnen

De NAN is uitgewerkt in verschillende richtlijnen:

Richtlijn 1: Behandelingsovereenkomst

Download

Richtlijn 2: Farmaceutische zorg- en dienstverlening

Download

Richtlijn 3: Evaluatie en nazorg

Download

Richtlijn 4: Beleid en organisatie

Download

Richtlijn 5: Apotheekteam

Download

Richtlijn 6: Onderzoek en ontwikkeling

Download

Richtlijn 7: Ruimten en faciliteiten

Download

Richtlijn 8: Goederen en diensten van derden

Download

Richtlijn 9: Documenten

Download

Juridisch kader

Dit kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg beschreven.

Juridisch kader richtlijnen

Download