Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

De Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding geeft artsen en apothekers advies over een in de praktijk goed toepasbare, effectieve en veilige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Deze richtlijn beschrijft de situatie vanaf het moment dat de arts een verzoek tot aflevering van euthanatica bij de apotheker doet tot en met de komst van de lijkschouwer.

Uitvoeringsprocedure euthanasie

Artsen en apothekers worden niet dagelijks geconfronteerd met de uitvoering van euthanasie. Daarom behoren zij gezamenlijk de uitvoeringsprocedure vooraf door te nemen. Ook na afloop is het belangrijk dat de arts en apotheker samen de uitvoering doornemen. Er kunnen zich zaken voor hebben gedaan die een volgende keer kunnen worden vermeden.

Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Download

Guidelines for the practice of euthanasia and physician-assisted suicide

Download

Guidelines for the practice of euthanasia and physician-assisted suicide (printer friendly)

Download

De richtlijn is ook te vinden op de KNMP Kennisbank.

Uitvoeringsprocedure euthanasie per methode

Thiopental als coma-inductor – injectie per spuit

Download

Thiopental als coma-inductor – elastomeerpomp

Download

Thiopental als coma-inductor – infuus

Download

Propofol als coma-inductor – injectie per spuit

Download

Propofol als coma-inductor – infuus

Download

Orale inname van barbituraatdrank

Download

Samenvatting Richtlijn euthanasie

Samenvatting Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Download

Vragenformulier voor arts en apotheker

Apothekers en artsen wordt na uitvoering van euthanasie vriendelijk verzocht een vragenformulier in te vullen. De KNMP en de KNMG toetsen uw feedback aan de adviezen in de richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’. U kunt de formulieren volledig vrijblijvend en anoniem invullen en ongefrankeerd verzenden naar:

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum
Antwoordnummer 1774
2501 VB Den Haag

Vragenformulier arts

Download

Vragenformulier apotheker

Download

Anti-emeticum metoclopramide 20 mg zetpillen niet verkrijgbaar: alternatieven

Bij hulp bij zelfdoding, waarbij een patiënt zelf de drank inneemt, wordt geadviseerd 12, 6 en 1 uur voorafgaand aan de inname van het euthanaticum een anti-emeticum toe te dienen. Hiermee wordt het risico op het uitbraken van het euthanaticum gereduceerd. Een geadviseerd anti-emeticum is metoclopramide zetpillen 20 mg. Deze zetpillen zijn niet meer verkrijgbaar. Alternatieven voor metoclopramide zetpillen 20 mg zijn:

  • metoclopramide 10 mg, 2 zetpillen. Start 12, 6, 1 uur van tevoren.
  • ondansetron zetpillen 16 mg. Start 12, 6, 1 uur van tevoren.

Herbeoordeling balans werkzaamheid/ veiligheid

Metoclopramide zetpillen 20 mg (Primperan ®) zijn niet meer leverbaar door de herbeoordeling van de balans werkzaamheid/ veiligheid van metoclopramide-bevattende producten in de EU. Op basis van deze herbeoordeling heeft Sanofi, de fabrikant van metoclopramide zetpillen 20 mg, besloten de productie te stoppen. De metoclopramide tabletten 10 mg en de metoclopramide zetpillen 10 mg blijven wel verkrijgbaar.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl