Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

Het ontbreken van handvatten voor apothekers, artsen en patiënten is de aanleiding geweest voor de KNMP, NHG, NVvP en MIND om afbouwschema’s ten behoeve van het afbouwen van een SSRI of SNRI.

Bekend is dat patiënten die abrupt of binnen enkele dagen stoppen met een SSRI of een SNRI een risico hebben op het krijgen van onttrekkingsverschijnselen. Door aan de hand van geïdentificeerde risicofactoren een risico-inschatting te maken, kan samen met de patiënt worden afgesproken welke afbouwschema gevolgd gaat worden.

In de Praktische toelichting op multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ zijn de belangrijkste punten en stappen opgenomen.

Bekijk de praktische toelichting op het multidisciplinair document Bekijk het Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl