KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem (GDS)

De KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem (GDS) geldt voor apotheken die dit systeem gebruiken voor het distribueren van verpakte geneesmiddelen. De geneesmiddelen zijn gesorteerd in eenheden per toedieningstijdstip. De richtlijn is geautoriseerd in september 2011.

Iedere GDS-apotheek moet sinds 1 mei 2017 aan de GDS-norm voldoen. Met de QuickScan kunnen apothekers controleren of dit zo is. De nummering in de checklist komt overeen met de hoofdstukindeling van de GDS-norm.

Richtlijn GDS

(PDF 181.7 KB)

Download