KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem - GDS (september 2011)

De KNMP-richtlijn voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem geldt voor apotheken die werken met het Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem voor het distribueren van verpakte geneesmiddelen. Deze zijn gesorteerd in eenheden per toedieningstijdstip. De richtlijn is geautoriseerd in november 2011.

KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem

(PDF 181.7 KB)

Download