KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem - GDS (september 2011)

De KNMP-richtlijn voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem geldt voor apotheken die werken met het Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem voor het distribueren van verpakte geneesmiddelen. Deze zijn gesorteerd in eenheden per toedieningstijdstip. De richtlijn is geautoriseerd in november 2011.
Download de KNMP-richtlijn

Iedere GDS-apotheek zal vanaf 1 mei 2017 aan de GDS-norm moeten voldoen. Om u daarbij behulpzaam te zijn biedt deze QuickScan u een checklist, die gebaseerd is op de belangrijkste, in de pilot van IGZ gesignaleerde tekortkomingen. De nummering in de checklist komt overeen met de hoofdstukindeling van de GDS-norm.

Documenten GDS-bijeenkomst 1 februari 2017

Presentatie Jan de Groot

Presentatie van Jan de Groot van Apotheek Voorzorg.

(PDF 814.8 KB)

Download

Presentatie Elsbeth Nagtegaal

Presentatie van Elsbeth Nagtegaal van het Meander Medisch Centrum.

(PDF 1.5 MB)

Download

Presentatie Roel de Groot

Presentatie van Roel de Groot van Apotheek Jansen.

(PDF 1.8 MB)

Download

Presentatie GDS-team

Presentatie van Nico Kijlstra van IGZ.

(PDF 675.2 KB)

Download

Zweedse houdbaarheidslijst

In deze lijst staat de houdbaarheid buiten de oorspronkelijke verpakking van geneesmiddelen die in Zweden op de markt zijn.

(PDF 89.4 KB)

Download