Geneesmiddelenwet

De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt.

De Geneesmiddelenwet bevat 1 bepaling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de apotheker. In artikel 61 is onder andere opgenomen dat een (gevestigd) apotheker slechts werkzaam mag zijn in 1 apotheek.

Geneesmiddelenwet

Open link

Uitvoeringsbesluiten

De algemene bepalingen van de Geneesmiddelenwet zijn uitgewerkt in 2 uitvoeringsbesluiten: 

Besluit Geneesmiddelenwet

Open link

Regeling Geneesmiddelenwet

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl