Meting kwaliteitsindicatoren

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2019 loopt voor openbaar apothekers van 1 mei tot 1 juli 2020. Na het invullen ontvangen zij een individueel benchmarkrapport.

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2019 start vanwege de coronacrisis een maand later dan gepland: op 1 mei in plaats van op 1 april 2020. Er is meer tijd beschikbaar om de kwaliteitsmeting in te vullen, namelijk twee maanden. Dit is besloten om alle nodige voorrang te verlenen aan de actuele farmaceutische patiëntenzorg. Lees verder

Indicatoren openbare apotheken 2019

De uitvraagperiode van de kwaliteitsindicatoren 2019 start op 1 mei 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 1 juli 2020. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren richt zich sinds 2018 nadrukkelijk op de Professionele Standaard. De indicatoren zijn verder ontwikkeld door de werkgroepen per KNMP-richtlijn: ‘Medicatiebewaking’, ‘Diabetes’ en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’. Met deze indicatoren kunnen apothekers bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken en welke aandachtspunten er nog zijn. De uitvraag over 2019 bestaat uit 42 indicatoren.

Voorbereiden op de uitvraag? Check deze 7 punten Vraag bij het invullen? Bekijk de FAQ's Bekijk de indicatorgids uitvraag voor openbare apotheken 2019

Persoonlijk e-mailadres

LET OP: Desan verstuurt de inlogcode graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: .

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Automatisch inlezen indicatoruitkomsten SFK

Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor is expliciet toestemming nodig die de deelnemer aan de SFK kan geven via de webrapportage KISS Basisset.

Deelnemers kunnen gedurende de hele uitvraag toestemming geven om hun gegevens uit de KISS Basisset door te sturen naar de online enquête. De gegevens zijn dan de volgende dag beschikbaar in de online enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunnen deelnemers de uitkomsten altijd bekijken en aanpassen.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 131,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA, en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de 4 branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download

HARM-wrestling-rapport 2009

Voor de onderbouwing van de kwaliteitsindicatoren wordt gebruikgemaakt van het HARM-wrestling-rapport uit 2009.

Download