Meting kwaliteitsindicatoren

Apothekers vullen jaarlijks de kwaliteitsindicatoren in. Op dit moment vindt de uitvraag over 2018 plaats. Het invullen van de indicatoren kan nog tot en met 15 april 2019. Apothekers die de indicatoren invullen, ontvangen een individueel benchmarkrapport.

Indicatoren openbare apotheken 2018

De uitvraagperiode van de kwaliteitsindicatoren 2018 is vastgesteld van 18 maart tot en met 15 april 2019. De vragenlijst heeft een aantal veranderingen doorgemaakt ten opzichte van vorig jaar. De indicatoren van de landelijke uitvraag zijn gekoppeld aan de Professionele Standaard en er is nu geen apart WSO-tabblad meer. Apothekers die starten met de uitvraag kunnen deze checklist raadplagen.

Indicatorgids uitvraag voor openbare apotheken 2018 Samenvatting uitvraag voor openbare apotheken 2018

Inlogcode

Alle openbaar apotheken ontvingen op maandag 19 maart van ICT-partner Desan de inlogcodes voor de uitvraag. Wie geen inlogcode heeft gekregen of problemen heeft met inloggen, kan contact opnemen met de helpdesk van Desan. Monique van Alphen is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 020 520 72 79. Het e-mailadres is: .

Naar de portal van Desan

Persoonlijk e-mailadres

LET OP: Desan verstuurt de inlogcode graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: .

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Automatisch inlezen indicatoruitkomsten SFK

Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor is expliciet toestemming nodig die de deelnemer aan de SFK kan geven via de webrapportage KISS Basisset.

Deelnemers kunnen gedurende de hele uitvraag toestemming geven om hun gegevens uit de KISS Basisset door te sturen naar de online enquête. De gegevens zijn dan de volgende dag beschikbaar in de online enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunnen deelnemers de uitkomsten altijd bekijken en aanpassen.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 131,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA, en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de 4 branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download