Meting kwaliteitsindicatoren

Apothekers vullen jaarlijks de kwaliteitsindicatoren in. De uitkomsten van hun eigen apotheek ten opzichte van de landelijke scores vinden zij in een benchmarkverslag.

Indicatoren openbare apotheken 2017

Bekijk de samenvatting van de uitvraag voor openbare apotheken 2017 Download de indicatorgids voor openbare apotheken Download het extra WSO-tabblad

Inlogcode

IT-partner Desan verzorgt de verzending van de inlogcodes voor de uitvraag en de benchmarkverslagen. Wie problemen heeft met inloggen, kan contact opnemen met de helpdesk van Desan. Monique van Alphen is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via (020) 520 72 79. Het e-mailadres is: .

Naar de portal van Desan

Persoonlijk e-mailadres

LET OP: Desan verstuurt de inlogcode graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: .

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Automatisch inlezen indicatoruitkomsten SFK

Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor is expliciet toestemming nodig die de deelnemer aan de SFK kan geven via de webrapportage KISS Basisset.

Deelnemers kunnen gedurende de hele uitvraag toestemming geven om hun gegevens uit de KISS Basisset door te sturen naar de online enquête. De gegevens zijn dan de volgende dag beschikbaar in de online enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunnen deelnemers de uitkomsten altijd bekijken en aanpassen.

WSO-tabblad

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad. Dit tabblad kan de beroepsgroep van openbaar apothekers waardevolle informatie opleveren over de implementatie van de KNMP-richtlijnen Geïndividualiseerde distributievormen (GDV), Ter hand stellen en Medicatiebeoordeling.

Het invullen van het extra tabblad is op vrijwillige basis en is geen onderdeel van de informatie die aan IGJ of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. De uitkomsten van de indicatoren op het extra tabblad zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 131,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA, en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de 4 branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download