Risicoanalyse NEN7510

Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN7510.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt deze NEN7510 als een veldnorm. Ook de wet BSN-z en de eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem stellen informatiebeveiliging conform de NEN7510 verplicht. Wij ondersteunen u graag om uw apotheek te laten voldoen aan de eisen van NEN7510.

NEN7510.KNMP.nl

Website over de implementatie van de NEN7510 voor apothekers.

Open link