Praktijkvoering

Onderwerpen binnen Praktijkvoering

Arbeidszaken

De KNMP ondersteunt u bij arbeidszaken: met voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en beoordelingsgesprekken en informatie over cao's, re-integratie en pensioen. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord? De Helpdesk Arbeidszaken biedt ondersteuning bij specifieke vragen.

Lees verder

Bekostiging

De 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg van de NZa dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners. De KNMP informeert u over deze en andere vormen van bekostiging, zoals populatiebekostiging. Ook biedt de KNMP materialen waarmee u patiënten kunt informeren over medicijnprijzen en vergoedingen.

Lees verder

Innovatie

Wilt u aan de slag met een innovatief project in uw apotheek? De KNMP heeft voor u alle relevante fasen op een rij gezet: van vormgeving tot uitvoering en van evaluatie tot optimalisatie. Ook kunt u zich laten inspireren door innovatieve praktijkvoorbeelden. Heeft u al een bijzondere zorginnovatie gerealiseerd? Ding dan mee naar de KNMP-zorginnovatieprijs.

Lees verder

Kwaliteit

De KNMP investeert onder andere met de ontwikkeling van indicatoren en het kwaliteitsprofiel in het kwaliteitsbeleid voor apothekers.

Lees verder

LSP-zorginfrastructuur

Met het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens elektronisch uitwisselen. Het gebruik van deze zorginfrastructuur moet leiden tot betere en veiligere zorg doordat er gegevens beschikbaar zijn voor de waarneming en de medebehandeling. Patiënten die onverwacht in de spreekkamer van een onbekende arts terecht komen, kunnen zo beter geholpen worden.

Lees verder

Regelgeving

Als apotheker heeft u te maken met diverse regels: voor vervaardigen en verhandelen van geneesmiddelen, maar ook voor het berekenen van btw en privacy van de patiënt. De KNMP geeft uitleg over de verschillende vormen van regelgeving. De Helpdesk Juridische Zaken ondersteunt bij specifieke vragen.

Lees verder

Richtlijnen

De KNMP-richtlijnen bevatten aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg en beschrijvingen van de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Daarnaast is de KNMP betrokken bij de totstandkoming van verschillende multidisciplinaire richtlijnen.

Lees verder