Friese pilot: vaccineren in de apotheek

De Friese apothekersvereniging heeft in samenwerking met de GGD Fryslân een pilot lopen. Bij het eerste deel van de pilot wordt de apotheek als alternatieve vaccinatielocatie (‘pop up’-locatie) gebruikt. GGD-artsen vaccineren er dan.

Bij het tweede deel van de pilot zullen apothekers gaan vaccineren in de apotheek in opdracht van de GGDDe KNMP steunt deze pilot van harte.

Zelf pilot starten?

Om te kunnen vaccineren is het noodzakelijk dat er nauw wordt samengewerkt met een huisarts en/of GGD. De huisarts of GGD-arts is namelijk de opdrachtgever, geeft instructies aan de apotheker, is verstrekker van de schriftelijke bekwaamverklaring en achterwacht om te kunnen ingrijpen bij calamiteiten, zoals een anafylactische shock. Hiervoor moeten er afspraken worden gemaakt over de aanwezigheid en bereikbaarheid van de arts.

Daarnaast kan worden gedacht aan gezamenlijke communicatie richting de bewoners van de wijk(en), afspraken over de vergoeding van de gezette vaccinaties en het inrichten van een vaccinatieruimte in de apotheek.

Contact

Apothekers die zelf een pilot willen starten in hun regio, kunnen contact opnemen met Jeltje Luinenburg via j.luinenburg@knmp.nl. Zij kan hierbij ondersteunen.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl