Vaccinatiebevoegdheid past bij de apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener

Zelfstandige vaccinatiebevoegdheid past binnen de kennis en kunde van de apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener. Allereerst kan er meer gebruik worden gemaakt van de expertise van de apotheker over geneesmiddelen. Daarnaast kan de apotheker door het toedienen van vaccins zijn positie als zorgverlener in de eerstelijnszorg versterken.

Medicatiespecialist

De apotheker is dé medicatiespecialist. Hij is de expert als het gaat om de individuele farmaceutische zorg aan cliënten en de werking van geneesmiddelen. Met zijn kennis en kunde borgt de apotheker veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. Ook vaccins vallen onder geneesmiddelen. De apotheker heeft kennis van de werking en bijwerkingen van vaccins. De komende jaren zal het aantal vaccins, en daarmee de inzet van vaccins, toenemen (bron: Rijksvaccinatieprogramma.nl). De uitbreiding van het aantal vaccinatieprogramma’s vraagt een uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit. 

De KNMP ziet het toedienen van het vaccin als een logische vervolgstap voor de apotheker als medicatiespecialist. De apotheker doet daarmee een stap naar voren om de vaccinatiecapaciteit te vergroten. In de ‘Verkenning Vaccinatiestelsel’ constateerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) weinig flexibiliteit en ruimte voor maatwerk in de huidige vaccinatiezorg. ‘Het is one size fits all’, aldus de Raad. Vaccinatie in de apotheek wordt door de Raad als een mogelijke oplossingsrichting geschetst: 'Er worden ook kansen gemist door geen vaccinaties aan te bieden via bijvoorbeeld soa-poli’s, arbodiensten, apotheken en tandartsenpraktijken’ (bron: Raadrvs.nl

Zorgverlener

De apotheker kan door het toedienen van vaccins zijn positie als zorgverlener in de eerstelijnszorg versterken. Ook past vaccineren bij zijn rol als meest laagdrempelige zorgverlener in de wijk. De apotheker verstrekt de juiste informatie over het gebruik van geneesmiddelen. Ook over vaccinaties kunnen apothekers cliënten voorzien van de juiste informatie, wat erg belangrijk is.

Op het moment dat apothekers met cliënten in gesprek gaan over geneesmiddelen, waaronder vaccins, is het eerder regel dan uitzondering dat apothekers goed in staat zijn een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen en misinformatie te corrigeren. Cliënten hebben een hoge mate van vertrouwen in de informatie die de apotheker verstrekt. Apothekers zijn hierdoor de uitgelezen zorgverlener om met cliënten in gesprek te gaan die vragen en twijfels hebben over de COVID-19-vaccins.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl