Toekomstvisie 2025

Dubbele vergrijzing, meer chronische aandoeningen en toenemende zorgkosten. Al jaren openen toekomstvisies van organisaties in de gezondheidszorg met deze mantra. Deze ontwikkelingen veranderen ook de komende jaren niet. Waar we wel invloed op hebben, is ons eigen handelen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Stijgende levensverwachting, andere zorgvraag
Volgens de meest recente Volksgezondheidstoekomstverkenning van het RIVM zal de levensverwachting de komende jaren verder stijgen van 81,5 jaar in 2015 naar 84 jaar in 2025. Meer dan de helft zal in 2025 minimaal één chronische aandoening hebben en een kwart van de mensen twee of meer chronische aandoeningen.  Meer mensen zijn chronisch ziek, maar voelen zich gezond en niet beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Oudere mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen.

  • Hoe heeft de apotheker zich hierop aangepast in 2025?

Knellende arbeidsmarkt
Meer mensen doen in de toekomst een beroep op de gezondheidszorg, maar er is nu al een groeiend tekort aan mensen die in de zorg werken. Voor de eerste lijn betekent dit concreet dat er jaarlijks minder openbaar apothekers, apothekersassistenten, huisartsen en verpleegkundigen beschikbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de samenwerking tussen deze zorgprofessionals.

Tegelijkertijd wordt meer kennis en kunde gevraagd met de nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen. Dus naast een beroep op de kwantiteit van het aantal mensen, is de verwachting dat de kwaliteit van kennis en kunde ook verder omhoog zal moeten.

  • Hoe is er voor voldoende kundige apothekers en apothekersassistentes gezorgd in 2025?

Maatwerk door technologie en ICT
Dankzij medische technologie en ICT is de apotheker in staat gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Al deze technologieën zijn reeds beschikbaar, maar krijgen pas echt betekenis als de gegenereerde gegevens kunnen worden bewerkt en geïnterpreteerd tot relevante gezondheidsinformatie. Met een actueel digitaal geneesmiddelendossier bevindt de apotheker zich in de positie om hier een bepalende rol in te spelen.

  • Welke mogelijkheden biedt technologische vooruitgang de apotheker in 2025?

Toenemende zorguitgaven
In 2018 heeft Nederland voor het eerst meer dan € 100 miljard uitgegeven aan zorg en welzijn. Een groot deel van deze uitgaven wordt verklaard door vergrijzing en betere en duurdere behandelmethoden. Gemiddeld zijn de zorgkosten per persoon € 5800. De verwachting is dat dit bedrag verder stijgt. Dit betekent een blijvende druk op de beheersing van kosten van geneesmiddelen en actief zoeken naar een andere organisatie van zorg.

  • Welke mogelijkheden biedt de verandering in organisatie van zorg de apotheker in 2025?

Toekomstvisies 2025

Bekijk de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 Lees de Toekomstvisie AGM 2025