Toekomstvisie

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’. De KNMP houdt nieuwe ontwikkelingen in het vak scherp in de gaten.

Onderwerpen binnen Toekomstvisie

Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’.

Lees verder

Animation 'Your pharmacist in 2020'

In the 'View of the future - pharmaceutical patient care 2020' the members of the KNMP express their mission, vision and ambitions under the motto 'Working together on professional and personalized pharmaceutical patient care'.

Lees verder

Toekomstvisie 2025

Dubbele vergrijzing, meer chronische aandoeningen en toenemende zorgkosten. Al jaren openen toekomstvisies van organisaties in de gezondheidszorg met deze mantra. Deze ontwikkelingen veranderen ook de komende jaren niet. Waar we wel invloed op hebben, is ons eigen handelen.

Lees verder