Bianca Matthee

BiancaMattheeDLB2

 

"Meer verbinding tussen apothekers is nodig om ons optimaal voor te bereiden op innovaties die op komst en noodzakelijk zijn binnen de zorgketen."

Motivatie

De reden voor mijn kandidaatstelling als KNMP-bestuurslid en AGM-voorzitter is mijn streven naar meer verbinding tussen diverse apothekers binnen onze beroepsgroep. Meer verbinding is nodig om ons optimaal voor te bereiden op innovaties die op komst en noodzakelijk zijn binnen de zorgketen. Het geneesmiddel is wat ons verbindt. Onze gezamenlijke kennis over geneesmiddeleffectiviteit, -veiligheid en -gebruik voor patiënt en maatschappij, stelt ons als beroepsgroep in staat om in te spelen op en deel te nemen aan ontwikkelingen in de zorg. Een aantal relevante thema’s die ons allen aangaan zijn: gepersonaliseerde zorg, digitalisering, duurzaamheid, preventie en voeding en lifestyle. Ik zet mij er graag voor in om, met mijn kennis over geneesmiddelinnovatie vanuit de praktijk, centrale thema’s te agenderen en de zichtbaarheid van de AGM te vergroten. Verbinding bevordert deskundigheid en maakt ons toekomstproof.

Huidige functies

  • Chief Operating Officer, Hybridize Therapeutics
  • Managing Director BMPharm Consulting

Voorlaatste functies

  • Head of Product Development, Frame Therapeutics
  • Vice President Manufacturing & Pharmaceutics, ProQR Therapeutics

Opleidingen

  • MSc. Pharmaceutical Sciences, apotheker

 

Even voorstellen

Pagina laatst bijgewerkt op 23 mei 2022