Profiel Nicole Hunfeld

Opties

Nicole Hunfeld

Nicole Hunfeld

"Vanuit de KNMP zou ik graag de verbindende schakel willen zijn tussen de openbaar apothekers en de apothekers van het ziekenhuis. Samen bereiken we meer!"

Motivatie

Hoogwaardige farmaceutische zorg voor iedere patiënt op elke plek in de zorgketen. Daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten als bestuurder van de KNMP. Veel dossiers (onder andere medicatieverificatie, FMD, leveringsproblemen en importvergunningen) waar we als apothekers mee te maken krijgen, spelen door de hele keten; van apotheek in het dorp tot apotheek van het ziekenhuis.

Door in de keten samen te werken, waarbij de patiënt centraal staat, kunnen we de farmaceutische zorg in Nederland nog verder verbeteren. Vanuit mijn rol als ziekenhuisapotheker heb ik de apotheek op alle afdelingen in het Erasmus MC zichtbaar gemaakt. Apotheekteams werken op alle klinische afdelingen en zijn verbonden aan patiënten, verpleging en artsen.

Deze manier van werken maakt dat we het medicatieproces rondom de patiënt georganiseerd hebben en zorg op maat kunnen leveren. Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat ik in staat ben om zowel professionals als processen te kunnen verbinden. Vanuit de KNMP zou ik graag de verbindende schakel willen zijn tussen de openbaar apothekers en de apothekers van het ziekenhuis. Samen bereiken we meer! Tevens wil ik een bijdrage leveren aan de visie en het beleid van de KNMP voor alle apothekers.

Huidige functies

 • Programmacoördinator Onderzoek Een duurzaam Erasmus MC, Erasmus MC
 • Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog/assistant professor intensive care Erasmus MC
 •  Crisiscoördinator zorg Erasmus MC
 • Voorzitter De Groene IC van NVIC
 • Lid raad van toezicht VVT Het Maanderzand

Voorlaatste functies

 • Plaatsvervangend afdelingshoofd apotheek Erasmus MC
 •  Ziekenhuisapotheker in opleiding Apotheek Haagse Ziekenhuizen en HagaZiekenhuis Den Haag
 • Promovendus ErasmusMC, afdeling Maag, Darm en Leverziekten

Opleidingen

 • Farmacie Utrecht
 • Specialisatie Ziekenhuisapotheker
 • Klinische Farmacologie
 • Topclass Besturen in de Zorg Erasmus Universiteit
 • Basis Kwalificatie Onderwijs
Pagina laatst bijgewerkt op 03 april 2023