Profiel Edgard Weening

Opties

Edgard Weening

Edgard Weening

"Ik kan studenten mijn visie en passie voor het vak overbrengen, en ik kan gebruikmaken van nieuwe inzichten en innovaties uit farmaceutisch (praktijk)onderzoek. Door zitting te nemen in de WSO wil ik deze kennis graag breder inzetten om daarmee het beroep van openbaar apotheker verder te verstevigen."

Motivatie

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren: de openbaar apotheker is onderdeel geworden van de WGBO, de medicatiebeoordeling en uitwisseling van labwaarden zijn nu de standaardpraktijk, er is een breed palet aan professionele richtlijnen ontwikkeld, en er is flink ingezet op kennis- en professionele ontwikkeling. We zijn als beroepsgroep op de goede weg. 

Na een lange carrière als apotheker-eigenaar sta ik als universitair docent farmacotherapie en apotheekorganisatie nu aan de basis van een nieuwe lichting apothekers. In deze functie kan ik studenten mijn visie en passie voor het vak overbrengen, en kan ik gebruikmaken van nieuwe inzichten en innovaties uit farmaceutisch (praktijk)onderzoek. Door zitting te nemen in de WSO wil ik deze kennis graag breder inzetten om daarmee het beroep van openbaar apotheker verder te verstevigen. 

Een van de thema’s waaraan ik wil werken is zichtbaarheid. De apotheker is dé geneesmiddelexpert en dat moeten we beter voor het voetlicht brengen. Zo moeten we zelf labwaarden kunnen aanvragen en moet de farmacogenetische CYP-screening standaardpraktijk worden. Ook zou het combi-consult de standaard moeten worden bij een medicatiebeoordeling. Daarnaast wil ik mij inzetten voor meer academisch onderzoek  om de toegevoegde waarde van de apotheker richting stakeholders nog beter aantoonbaar te maken. 

Huidige functies

 • Docent/apotheker Rijksuniversiteit Groningen
 • Bestuurslid Groninger Apotheken Vereniging
 • Lid Groninger Formularium commissie
 • Lid Centraal College Specialismen Farmacie
 • Lid Autorisatiecommissie KNMP

Voorlaatste functies

 • Eigenaar/beherend apotheker Service Apotheek Oostermoer
 • Interim waarneming, nascholing, medicatiebeoordeling
 • Voorzitter Groninger Apotheken Vereniging
 • Districtsafgevaardigde KNMP District Noord

Opleidingen

 • Kwalificatie Universitair Onderwijs
 • MBA modules Nijenrode Strategie, Beleid & Organisatie, publiek-private samenwerking
 • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Pagina laatst bijgewerkt op 30 mei 2023