Profiel Aris Prins

Opties

Aris Prins

KNMP-voorzitter Aris Prins

"Als voorzitter van de KNMP wil ik er fulltime voor zorgen om als beroepsgroep samen tot kraakheldere standpunten te komen en om deze duidelijk en krachtig over te brengen bij het publiek, beleidsmakers en andere zorgverleners."

Motivatie

De huidige definitie van gezondheid gaat niet uit van ziekte, maar van gezondheid en functioneren met een aandoening. Het is onze taak om mensen langer gezond te houden. Ik ben er trots op dat onze beroepsgroep iedere dag proactief multidisciplinair samenwerkt om dit te bereiken.

Mensen vertrouwen er op dat wij antwoorden hebben op maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Dit vraagt niet alleen om samenwerking tussen apothekers, maar ook een duidelijke visie op de rol van apothekers.

Als voorzitter van de KNMP wil ik er fulltime voor zorgen om als beroepsgroep samen tot kraakheldere standpunten te komen en om deze duidelijk en krachtig over te brengen bij het publiek, beleidsmakers en andere zorgverleners.

Huidige functies

 • Openbaar apotheker (ZZP-basis) bij Apotheek Statenkwartier en Apotheek Duindorp, Den Haag
 • Mentor master Farmacie LUMC, Leiden

Voorlaatste functies

 • Bestuurslid Zorggroep Eerstelijns Apotheken (ZELA)
 • Lid vaccinatiealliantie, VWS
 • Lid klankbordgroep Zinnige Zorg medicamenteuze therapie bij DVT / PE
 • Lid / Roerganger Ontregel de Zorg, ZN, KNMP, VWS
 • Lid Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag
 • Openbaar apotheker Apotheek Poeldijk
 • Bestuurslid sectiebestuur LOA, KNMP
 • Lid bestuurscommissie Dynamo, KNMP
 • Lid wetenschappelijke commissie European Society of Clinical Pharmacy congres, Antwerpen
 • Projectleider Farmacogenetica en langdurig gebruik antidepressiva DSW / ZELA / Farmapas
 • Lid Werkgroep Openbaar Apotheker Specialist van het Capaciteitsorgaan
 • Adviserend apotheker bij Zorgorganisatie Eerstelijn
 • Voorzitter Stichting Geluk en Vrijheid
 • Hospital pharmacist, Ninewells Hospital, Dundee, Schotland

Opleidingen

 • Leergang voorzitters branche- en beroepsverenigingen, Nyenrode
 • Registratie Openbaar Apotheker
 • Hospital Pharmacy, Ninewells hospital, Dundee, Schotland
 • Farmacie, Universiteit Utrecht
Pagina laatst bijgewerkt op 20 juli 2022