Oralia.nl voor VVT-sector

Opties

In verpleeg- en verzorgingshuizen worden tabletten voor patiënten met slikproblemen vaak vermalen. Zorgverleners zijn lang niet altijd op de hoogte van de gevolgen en risico’s hiervan. Speciaal voor hen ontwikkelde de KNMP de website Oralia.nl. Oralia.nl helpt bij goed en veilig medicijngebruik door patiënten met slikproblemen.

Oralia.nl bevat actuele informatie over:

  • meer dan 600 werkzame stoffen met de daarbij horende tabletten, capsules en dranken (ruim 3000 producten)
  • veilige bewerking van tabletten en capsules, inclusief arbo-aspecten
  • orale toediening van injectievloeistoffen
  • het vervangen van tabletten of capsules door andere toedieningsvormen
  • instructies voor het bewerken van orale toedieningsvormen.

Oralia VTGM (speciaal ontwikkeld voor apothekers) en Oralia.nl bevatten in hoofdlijnen dezelfde informatie. De informatie op Oralia.nl wordt echter zodanig gepresenteerd dat deze begrijpelijk en toepasbaar is voor collega-zorgverleners in de VVT-sector.

Online abonneren op Oralia.nl
Pagina laatst bijgewerkt op 10 februari 2022