Controle NVZA-etiketten

Opties

NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in de Leidraad Etikettering van apotheekbereiding van de NVZA.

Op verzoek van de NVZA vindt de ingangskeuring van elke charge etiketten plaats bij het LNA. Het LNA neemt dus voor deze etiketten een groot gedeelte van de ingangscontrole van de ziekenhuisapotheken over. De resultaten van de keuring worden vermeld op een analysecertificaat. Het LNA is voor deze taak geaccrediteerd op basis van ISO 17025 door de Raad van Accreditatie (RvA). De actuele scope van deze accreditatie (registratienummer L267) is beschikbaar op de website van de RvA.

Naar RvA.nl

Het LNA onderzoekt of de etiketten voldoen aan:

  • de eisen van de maatvoering;
  • de kleur van achtergrond en balken;
  • de kwaliteit van het schutblad;
  • de belijming.

Zij voeren dit onderzoek uit bij iedere charge etiketten.

Beschikbare etiketten

Voor de meeste verpakkingsvormen zijn NVZA-etiketten beschikbaar. Momenteel zijn er bijna 30 soorten etiketten. Uitbereiding van het assortiment gebeurt in overleg met de leveranciers en de werkgroep etikettering NVZA.

Leveranciers die NVZA-etiketten produceren

  • Pharmalabel te Roosendaal

Deze leverancier heeft met de NVZA een licentieovereenkomst gesloten voor het produceren van etiketten. Alleen deze firma is gerechtigd etiketten met NVZA-logo te leveren.

Pagina laatst bijgewerkt op 24 mei 2023