Statuten en reglementen

Tijdens de Algemene Vergadering op 13 december 2017 is er ingestemd met de statutenwijzigingen van de KNMP. Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de Sectiereglementen van de LOA, de WSO en de AGM vastgesteld. U kunt deze documenten hier downloaden.

Statuten KNMP

Download

Huishoudelijk Reglement

Download

Bestuursstatuut (KNMP-Bestuur)

Download

Sectiereglement LOA

Download

Sectiereglement WSO

Download

Sectiereglement AGM

Download

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl