Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de KNMP-statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursstatuut, het WSO-sectiereglement en de reglementen van de LOA- en de AGM-commissie te vinden.

In de Algemene Vergadering (AV) van december 2019 is ingestemd met een wijzigingen van de Statuten. In de AV van 24 juni 2020 is ingestemd met de andere reglementen. Die zijn aangepast op basis van de besluitvorming in december 2019.

Statuten KNMP

Download

Huishoudelijk Reglement

Download

Bestuursstatuut (KNMP-bestuur)

Download

Sectiereglement WSO

Download

Reglement LOA-commissie

Download

Reglement AGM-commissie

Download

Verwijzingen vanuit Huishoudelijk Reglement

Ledeninvloed en stemprocedure

Download

Handreiking taakuitoefening districtsafgevaardigde

Download

Handreiking taakuitoefening klankbordgroep

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl