Statuten en reglementen

Tijdens de Algemene Vergadering op 10 december 2014 is er ingestemd met de statutenwijzigingen van de KNMP. Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de Sectiereglementen van de LOA en de WSO vastgesteld. U kunt deze documenten hier downloaden.

Statuten KNMP

Download

Huishoudelijk Reglement

Download

Bestuursstatuut (KNMP-Bestuur)

Download

Sectiereglement LOA

Download

Sectiereglement WSO

Download

 

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl