Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de KNMP-statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de reglementen van de LOA, de WSO en de AGM te vinden.

In de AV van december 2019 is ingestemd met nieuwe wijzigingen in de statuten. Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt. Intussen zijn de wijzigingen te vinden bij de stukken van de AV.

Statuten KNMP

Download

Huishoudelijk Reglement

Download

Bestuursstatuut (KNMP-Bestuur)

Download

Sectiereglement LOA

Download

Sectiereglement WSO

Download

Sectiereglement AGM

Download