Statuten en reglementen

Tijdens de Algemene Vergadering in december 2017 is er ingestemd met de statutenwijzigingen van de KNMP. Ook zijn het Huishoudelijk Reglement, het Bestuursreglement en de reglementen van de LOA, de WSO en de AGM vastgesteld. Deze documenten zijn hier te downloaden.

Statuten KNMP

Download

Huishoudelijk Reglement

Download

Bestuursstatuut (KNMP-Bestuur)

Download

Sectiereglement LOA

Download

Sectiereglement WSO

Download

Sectiereglement AGM

Download

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl