KNMP Missie & Visie

De KNMP heeft een missie en visie. Op grond hiervan ontwikkelt zij een beleid en behartigt zij de belangen van alle apothekers en apotheken. Ook kunt u de status van KNMP-leden per 1 januari 2018 hier vinden.

Missie

De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

Visie

De apotheker verleent individuele farmaceutische patiëntenzorg. Zo zorgt hij voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. De apotheker coacht de patiënt in zijn geneesmiddelgebruik en bewaakt de medicatieveiligheid. Zo helpt hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te verhogen.

De apotheker is de farmacotherapeutisch specialist. Hij werkt in de wijk actief samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hij werkt in het ziekenhuis actief samen met medisch specialisten en verpleegkundigen. En zowel in als tussen de beide echelons met collega-apothekers.

De openbare apotheek vormt de meest laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk. De apotheek in het ziekenhuis biedt laagdrempelige specialistisch-farmaceutische zorg.

Apothekers in andere farmaceutische functies (zoals in farmaceutische industrie en distributie, onderwijs en wetenschap, beleid en uitvoering) en biofarmaceutische wetenschappers bevorderen innovatie en farmaceutische patiëntenzorg.

Apothekers zijn professionals met een kennisdomein en met kernwaarden die door alle leden van de professie worden gedeeld. De KNMP ondersteunt als beroepsvereniging de individuele apotheker in het handhaven van en het kunnen handelen naar die waarden. De KNMP ontwikkelt beleid op grond van die waarden, en behartigt gezamenlijke belangen, zowel voor de beroepsbeoefenaren als voor hun praktijken, de apotheken. Daartoe is de KNMP zowel ontmoetingspunt voor alle apothekers en apotheekeigenaren, als aanspreekpunt voor de samenleving, die een beroep doet op de apothekers en apotheken.


KNMP-leden per 1 januari 2018

Ruim 90% van alle apothekers in Nederland is lid van de KNMP. De meeste leden werken in de openbare farmacie. Overige leden werken als apotheker in een ziekenhuis, in de industrie of elders. Gouden leden zijn 50 jaar of langer lid.

 • Totaal: 5.295 (inclusief 110 Gouden leden)
 • Apothekers werkzaam in de openbare farmacie (inclusief poliklinische farmacie): 2.829
  • Waarvan gevestigd: 1.940
 • Apothekers werkzaam in de ziekenhuisfarmacie: 603
  • Waarvan gevestigd: 96
 • Apothekers werkzaam in de farmaceutische industrie: 273
 • Apothekers werkzaam in functies Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij: 513
 • Apothekers niet meer werkzaam: 1.077
 • Er verblijven 183 apothekers in het buitenland. Zij zijn in alle aantallen meegerekend.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl