KNMP Missie & Visie

De missie en visie van de KNMP vormen de basis voor de beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van alle apothekers en apotheken.

Missie

De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

Visie

De apotheker verleent individuele farmaceutische patiëntenzorg. Zo zorgt hij voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. De apotheker coacht de patiënt in zijn geneesmiddelgebruik en bewaakt de medicatieveiligheid. Zo helpt hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te verhogen.

De apotheker is de medicatiespecialist. Hij werkt in de wijk actief samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hij werkt in het ziekenhuis actief samen met medisch specialisten en verpleegkundigen. En zowel in als tussen de beide echelons met collega-apothekers.

De openbare apotheek vormt de meest laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk. De apotheek in het ziekenhuis biedt laagdrempelige specialistisch-farmaceutische zorg.

Apothekers in andere farmaceutische functies (zoals in farmaceutische industrie en distributie, onderwijs en wetenschap, beleid en uitvoering) en biofarmaceutische wetenschappers bevorderen innovatie en farmaceutische patiëntenzorg.

Apothekers zijn professionals met een kennisdomein en met kernwaarden die door alle leden van de professie worden gedeeld. De KNMP ondersteunt als beroepsvereniging de individuele apotheker in het handhaven van en het kunnen handelen naar die waarden. De KNMP ontwikkelt beleid op grond van die waarden, en behartigt gezamenlijke belangen, zowel voor de beroepsbeoefenaren als voor hun praktijken, de apotheken. Daartoe is de KNMP zowel ontmoetingspunt voor alle apothekers en apotheekeigenaren, als aanspreekpunt voor de samenleving, die een beroep doet op de apothekers en apotheken.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl