Zelfzorg in de apotheek

Opties

Openbaar apothekers willen zichzelf meer profileren als medicatiespecialist, zo staat in de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025. De rol van medicatiespecialist strekt verder dan enkel kennis van (de interactie tussen) geneesmiddelen. Om die rol te kunnen pakken, moet de apotheker ook open staan voor adviesvragen over de samenloop van andere zaken, die de gezondheid van de patiënt kunnen beïnvloeden. 

Een ontwikkeling die de KNMP ziet, is dat mensen steeds bewuster bezig zijn met hun eigen gezondheid. Dit betreft voeding, lifestyle en zelfzorg. Dit is niet alleen een ontwikkeling in Nederland. Ook internationaal krijgt advies over zelfzorg in de apotheek steeds meer aandacht. Zelfzorg wordt gedefinieerd als ‘alles wat iemand onderneemt om gezond te worden en gezond te blijven’. Deze definitie wordt gebruikt in de zelfzorgstandaarden en is gebaseerd op de internationale definitie van de WHO. Ook gebruikt de FIP deze definitie in de serie webinars omtrent zelfzorg.

Het doel is dat de apotheker met advisering over zelfzorgmiddelen vertrouwen kan opbouwen omtrent zijn zorgverlenerschap. Door in de apotheek naast UR-medicatie ook over zelfzorg te adviseren, maakt de openbaar apotheker zijn rol als medicatiespecialist meer zichtbaar en benadrukt hij zijn rol als zorgverlener. 

Neem voor meer informatie, goede voorbeelden of tips contact op via het e-mailadres zelfzorg@knmp.nl.

Pagina laatst bijgewerkt op 16 december 2021