Ouderen in beeld

Opties

Voor apothekers zijn verschillende tools beschikbaar.

Ouderen in beeld

De SFK-rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen met de module Medicatieveiligheid bevat de indicator ‘Beperkt gebruik valrisicoverhogende medicatie’. De indicator ondersteunt apothekers om ouderen met mogelijk verhoogd valrisico in beeld te brengen. Deze is kosteloos beschikbaar voor alle aan de SFK-deelnemende apotheken.

  • De indicator ondersteunt apothekers om ouderen met mogelijk verhoogd valrisico in beeld te brengen.
  • Met het afnemen van de Valrisicotest wordt snel inzichtelijk of een oudere een verhoogd valrisico heeft.
  • Bij sprake van een verhoogd valrisico is de volgende stap een multifactoriële valrisicobeoordeling met de Valanalyse. Het is belangrijk om te weten welke zorgverlener in de wijk de multifactoriële valrisicobeoordeling afneemt, wie de regie heeft en hoe overdracht naar andere zorgverleners plaatsvindt. 
  • Tijdens een medicatiebeoordeling of -evaluatie is het beoordelen op valrisicoverhogende medicatie een onderdeel.
  • Samenwerking in de ketenaanpak is belangrijk voor zowel de multidisciplinaire zorg als voor het regelen van financiering.
Pagina laatst bijgewerkt op 03 juli 2023