Introductie preventie

Opties

Voorkomen is beter dan genezen. Er is daarom in toenemende mate aandacht voor preventie. Dit is onder andere het gevolg van de sterk groeiende zorgvraag en zorgkosten. Apothekers kunnen vanuit hun expertise en de unieke combinatie van kennis over het geneesmiddel, het menselijk lichaam en het menselijk gedrag bijdragen aan preventieve zorg. De apotheker staat als medicatiespecialist midden in de wijk, dichtbij zijn patiënt en andere zorgverleners.

Met de farmaceutische zorg die de openbaar apotheker verleent, draagt hij bij aan de gezondheid van zijn cliënten en het voorkomen van aandoeningen en complicaties. Daarmee is preventieve zorg dagelijkse praktijk voor de openbaar apotheker. Zo zijn bewaking van medicatieveiligheid en de begeleiding van goed gebruik van geneesmiddelen niet alleen voorbeelden van farmaceutische zorg, maar ook van preventieve zorg die bijdragen aan een vermindering van ziektelast en het voorkomen van complicaties met ziekenhuisopnamen als gevolg. De apotheker werkt hierin samen met onder andere huisartsen en wijkverpleegkundigen. Met zijn positie midden in de wijk kan de openbaar apotheker verbindend optreden in de samenwerking met (para)medici.

Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden van openbaar apothekers die zich bezighouden met initiatieven gericht op preventieve zorg. Zo is een aantal openbaar apothekers aan de slag met stoppen met roken, vaccinatie, pre-conceptieadvies of gezondheidschecks. Openbaar apothekers hebben ook de kennis en mogelijkheden om een stap verder te zetten, en met de cliënt het gesprek aan te gaan over leefstijl en (leef)omstandigheden. 

De KNMP ondersteunt en stimuleert haar leden met de visie ‘Preventie door de openbaar apotheker’, waarin onder andere doelen zijn opgenomen om de visie te realiseren. Daarnaast is er een webinar ‘Preventie in de openbare apotheek’ georganiseerd, waarin verschillende praktijkvoorbeelden en de samenwerking met huisartsen aan bod kwam. Ook zijn er in het dossier Preventie verschillende praktijkvoorbeelden opgenomen, die als voorbeeld of inspiratie kunnen dienen.
 

Pagina laatst bijgewerkt op 30 januari 2023