UBO-registratie

Opties

Rechtspersonen dienen hun Ultimate Beneficial Owners (UBO), de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, te registreren in het UBO-register gehouden door het handelsregister. Dit geldt ook voor apotheken.

Van een UBO is sprake als een persoon meer dan 25% aandelen, eigendomsrecht of stemrecht heeft. In het geval van bijvoorbeeld dienstapotheken zal echter niet snel sprake zijn van een belang van meer dan 25% en moeten de bestuurders als pseudo-UBO’s worden ingeschreven.

De registratie moet uiterlijk 27 maart 2022 gereed zijn. Overigens vragen verzekeraars sinds medio 2020 ook al een UBO. Het is dus ook om die reden van belang om de registratie actueel te houden.

De belangrijkste vragen over het UBO-register staan op de website van de KVK.

Naar de website van de KVK
Pagina laatst bijgewerkt op 24 februari 2022