Succesvolle subsidieaanvraag voor regionale versterking eerstelijnszorg

Opties

In de eerste ronde van de ZonMW-voorbereidingssubsidie diende Jaap Hoogeterp, samen met ketenpartners een subsidieaanvraag in. De subsidie werd toegekend op 30 oktober 2023 . Jaap Hoogeterp: “Ik had die ervaring toevallig wel, maar dat heeft niet iedere apotheker”.

Jaap Hoogeterp

Foto: eigendom Jaap Hoogeterp

In zijn functie als directeur van de Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) had Jaap Hoogeterp regelmatig contact met diverse ketenpartners. En zo kon hij afspraken maken over samenwerkingen. Tijdens een beleidsdag van de CAVR in 2021 riepen de leden het bestuur op om een professionaliseringsslag te maken. Met als resultaat dat halverwege dit jaar de Coöperatie Rijnmond Apotheker U.A. werd opgericht. Vanwege zijn uitgebreide netwerk werd Jaap Hoogeterp gevraagd om directeur te worden van de coöperatie.

Samenwerking met ketenpartners 

De subsidieaanvraag werd vanuit de coöperatie gedaan. Het  eerste doel van het coöperatiebestuur was de kennismaking met de Rijnmond Dokters, de grootste huisartsenzorggroep in de Rotterdamse regio. Een belangrijke partner voor de coöperatie, en waarvan zij veel huisartsen op lokaal niveau al kenden.

Hoogeterp: “De KNMP attendeerde ons op de ZonMw-voorbereidingssubsidie voor regionale versterking eerstelijnszorg. Wij hebben Rijnmond Dokters gevraagd om samen de subsidie aan te vragen. Rijnmond Dokters had geen interesse om zelf een aanvraag te doen, maar vond het een goed idee als wij dat zouden doen. Via Rijnmond Dokters kwamen wij in contact met een nieuwe coöperatie van therapeuten, Rijnmond Therapeuten. Met succes, want ook zij wilden meewerken.”

“De subsidievoorwaarden vereisten de betrokkenheid van ten minste twee grote thuiszorgorganisaties en zo kwamen de thuiszorgorganisaties Laurens en Aafje in beeld. De brancheorganisatie van zorgondernemers in de regio Rotterdam, Conforte, gaf aan achter het idee te staan om ons als startende beroepsorganisatie te ondersteunen middels de subsidieaanvraag. Vanwege de tijdsdruk stemde Conforte in om de aanvraag mede te laten ondertekenen door ‘Laurens en Aafje’. Uiteindelijk hebben al deze ketenpartners een Letter of Commitment afgegeven voor de subsidieaanvraag.”

Meer dan alleen een subsidie

Hoogeterp: “De coöperatie is kortgeleden opgericht en wij zijn al met zoveel ketenpartners in gesprek geweest. Dit kon alleen maar omdat we al veel contacten hadden via de CAVR. De contacten werden aangehaald, vergroot, en versterkt. Dit vonden wij al zo waardevol, ook al zouden we de subsidie niet krijgen. ZonMw gaf aan dat dit eigenlijk het doel is: dat ketenpartijen contact met elkaar krijgen.”

Succesfactoren

Het succes is deels te danken aan de contacten met bestaande netwerken.. Wij hadden met sommige ketenpartners al succesvol samengewerkt. Waarschijnlijk wonnen wij hierdoor hun vertrouwen en wilden zij de subsidieaanvraag ondersteunen”, aldus Hoogeterp. .”

“Het was niet alleen maar een succesverhaal. Waar we tegen aan liepen was de tijd. De subsidieaanvraag opende 10 mei 2023 en de deadline was 25 juli 2023. Uiteindelijk is de aanvraag enkele uren voor de deadline bij  ZonMw ingediend. Ondanks de grote tijdsdruk is het toch gelukt.”

Rol van de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS)

Jaap Hoogeterp adviseert apothekers die een subsidie willen aanvragen om de ROS te betrekken. ROS'en kunnen helpen met het aanvraagproces vanwege hun kennis en ervaring van subsidies bij ZonMW. “Ik had die ervaring toevallig wel, maar dat heeft niet iedere apotheker. Bij sommige aanvragen zou zo’n ROS bijvoorbeeld de penvoerder kunnen zijn”.

Tweede ronde voorbereidingssubsidie

De deadline voor de tweede ronde van de voorbereidingssubsidie om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van de ‘Visie op de eerstelijnszorg 2030’ was op 29 november 2023.

Pagina laatst bijgewerkt op 01 december 2023