Patiënt veel trouwer met medicatie na jaargesprek

Opties

Drie apotheken in Amersfoort voeren jaargesprekken met patiënten die gebruikmaken van de herhaalservice. Hierdoor verbetert de therapietrouw. Een patiëntenpanel denkt tijdens het hele proces van invoering van het jaargesprek mee en geeft adviezen.

Lange zinnen en soms moeilijke woorden. En waarom stond nergens dat het jaargesprek gratis is? Yvette vond dat de uitnodigingbrief wel wat begrijpelijker en duidelijker kon. Zij is één van de twaalf leden van het patiëntenpanel van drie Amersfoortse apotheken. Het panel denkt mee en geeft adviezen over de invoering van het gesprek. Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, begeleidt het panel.

Doel van het jaargesprek is de therapietrouw te verhogen van mensen die gebruikmaken van de herhaalservice. De brief werd na de opmerkingen van Yvette aangepast.

De drie betrokken apotheken en huisartspraktijken, die samenwerken in proeftuin Amersfoort, willen met de implementatie van het jaargesprek de therapietrouw monitoren en waar nodig verbeteren. Het gaat om patiënten die gebruikmaken van de herhaalservice. Apotheker Mark Slager van apotheek Orion is projectleider.

Het patiëntenpanel is een initiatief van farmakundige Faris El Abbassi van apotheek Orion. Bij het benaderen van patiënten lette hij goed op de samenstelling van de groep. Hij vindt het belangrijk dat het panel een afspiegeling is van de maatschappij. Zo vroeg hij mensen met een hogere opleiding, een migratieachtergrond, iemand die niet kan lezen en schrijven en een patiënt met lagere gezondheidsvaardigheden.

Britta, een van de leden van het panel, was betrokken bij de oefengesprekken. “Sommige vragen begreep ik niet. Die waren te moeilijk. Ook was de lichaamshouding van de assistenten soms te gesloten. Daar heb ik wat van gezegd en het werd meteen aangepast.”

 

Pagina laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023