WSO zoekt nieuw bestuurslid

01 november 2023
Opties

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) is per december 2023 op zoek naar een nieuw bestuurslid. Kandidaten die voldoen aan de profielschets kunnen tot en met 19 november 2023 reageren.

Het WSO-bestuur bestaat momenteel uit zeven leden en zoekt een gedreven apotheker die zich wil inspannen voor het beroepsbelang van de openbare farmacie. Het gaat om een bestuursfunctie in een veranderende zorgomgeving, waarin een bestuurslid inhoud geeft aan het beroep: goede patiëntenzorg in de wijk, in samenhang en samenspraak met andere bestuurders en betrokkenen uit het veld. De bestuursfunctie betreft gemiddeld 4 uur per week, waar een marktconforme vergoeding tegenover staat.

Leden met interesse in deze vacature worden uitgenodigd hun motivatie en cv in te sturen. Dit geldt ook voor kandidaten die twijfelen of ze aan alle eisen voldoen, maar zich wel herkennen in de uitdaging.

Meer informatie over de vacature, procedure en selectiecommissie