VWS start campagne over toestemming delen van medische gegevens

09 november 2023
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is 7 november een publiekscampagne gestart over het belang van toestemming verlenen voor het delen van medische gegevens. Met de campagne informeert VWS inwoners van Nederland over de huidige situatie, keuzemogelijkheden en hoe zij toestemming kunnen verlenen. Openbaar apothekers Pieter Bax en Shanaz Barzandji spelen een rol in de campagne.  

Apotheker Shanaz Barzandji

De bewustwordingscampagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ informeert burgers over het belang van het verlenen van toestemming. Zij weten vaak niet dat ze toestemming moeten geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens tussen zorgverleners. 

De KNMP is blij met de extra aandacht voor het belang van toestemming verlenen in de apotheek. Hierover voerde de apothekersorganisatie de afgelopen periode gesprekken met VZVZ en VWS. Via verschillende media spelen twee openbaar apothekers uit Rotterdam een rol in de VWS-campagne. Zo is Pieter Bax te horen in een radiocommercial, onder meer op Radio538 en Radio10. Shanaz Barzandji gaf een interview voor de website van de campagne: www.gegevensuitwisselingindezorg.nl. Ook verschijnt er in december een video van Shanaz die online wordt ingezet door VWS.