Subsidie beschikbaar voor apotheken om zelf regeldruk te verminderen

28 juli 2022
Opties

Apotheken en andere zorgaanbieders kunnen van 1 tot 30 september 2022 aanspraak maken op een subsidieregeling om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk. Deze regeling maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma [Ont]Regel de Zorg. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en werkwijzen te vereenvoudigen. Het ministerie van VWS stelt over drie subsidierondes in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar.

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro, en kan worden aangevraagd als er tenminste tien zorgverleners in de apotheek werken. Dat is één van de voorwaarden. Het is ook mogelijk om een aanvraag te doen namens meerdere zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de context van een gezondheidscentrum. In dat geval vraagt één zorgaanbieder namens het samenwerkingsverband de subsidie aan. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% zelf gefinancierd.

Eerder bleek uit een eindrapportage van het eerste actieprogramma [Ont]Regel de Zorg dat de openbare farmacie de hoogste regeldruk (7.4 op 9) ervaart. Apothekers wijzen erop dat vooral het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars en de leverbaarheid van geneesmiddelen veel administratieve lasten geven. Minister Helder (Langdurige Zorg) besloot in juni 2022 om een vervolg aan het actieprogramma te geven. De KNMP zet wederom bij dit actieprogramma in op minder regeldruk.

 

 Aanvragen kunnen worden ingediend via de overheidsdienst DUS-I